Trường có đủ phòng học cho 100% HS học 2 buổi/ngày, trang thiết bị hiện đại cụ thể:

1. Số phòng

Phòng phục vụ học sinh: 47

Số phòng học: 45

Phòng Tin: 01

Phòng Thư viện- TB: 01

Phòng khác: 0

 

 

Phòng phục vụ giáo viên: 06

Phòng Hội đồng: 01

Phòng Hiệu trưởng: 01

Phòng Phó Hiệu trưởng: 01

Phòng Kế toán, Thủ quỹ, Văn thư: 01

Phòng Đoàn Đội: 01

Phòng Y tế: 01

Bếp ăn bán trú tại trường

2. Trang thiết bị dạy học hiện đại: 

 

Số phòng học tương tác

Số Projector

Máy chiếu đa vật thể

Phòng máy tính

Máy tính Văn phòng

Máy in

Máy phô tô

 

: 01

: 32

: 23

: 01 ( 26 máy)

: 05

: 05

: 0