Học TậpLớp 4

35 Bài tập Biểu đồ lớp 4

Bài tập Ôn tập Biểu đồ Toán lớp 4 gồm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận chọn lọc giúp học sinh lớp 4 ôn luyện về biểu đồ môn Toán 4.

Bài tập Biểu đồ lớp 4

Bạn đang xem: 35 Bài tập Biểu đồ lớp 4

I. TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Quan sát biểu đồ sau và trả lời câu hỏi: Khối lớp Bốn có mấy lớp tham gia, đó là những lớp nào?

A. 2 lớp: 4A, 4B

B. 3 lớp: 4A, 4B, 4C

C. 1 lớp: 4A

D. 2 lớp: 4A, 4C

Bài tập Biểu đồ lớp 4 (ảnh 1)

Câu 2: Quan sát biểu đồ sau và điền vào chỗ chấm:

Thôn Trung thu hoạch được …. tấn thóc.

A. 12

B. 24

C. 30

D. 18

Bài tập Biểu đồ lớp 4 (ảnh 1)

Câu 3: Quan sát biểu đồ và cho biết nhà ai nuôi nhiều bò nhất?

A. Nhà Tí

B. Nhà Dần

C. Nhà Sửu

D. Cả ba nhà có số bò bằng nhau

Bài tập Biểu đồ lớp 4 (ảnh 1)

Câu 4: Biểu đồ phiếu bé ngoan của 4 bạn: Tùng, Cúc, Trúc, Mai.

Hỏi Tùng nhiều hơn Cúc bao nhiêu phiếu bé ngoan?

A. 6

B. 2

C. 4

D. 3

Bài tập Biểu đồ lớp 4 (ảnh 1)

Câu 5: Biểu đồ dưới đây nói về số mật ong mà mỗi nhà thu được.

Nhà bác Mạnh ít hơn nhà bác Lan bao nhiêu lít mật ong?

A. 3 lít.

B. 30 lít.

C. 300 lít.

D. 10 lít.

Bài tập Biểu đồ lớp 4 (ảnh 1)

Câu 6: Cho biểu đồ sau:

Khối lớp 3 và khối lớp 5 trồng được tất cả số cây là:

A. 75 cây

B. 51 cây

C. 108 cây

D. 126 cây

Bài tập Biểu đồ lớp 4 (ảnh 1)

Câu 7: Biểu đồ dưới đây nói về số vải xanh và số vải Hồng đã bán trong tháng 6.

Tổng số mét vải xanh đã bán trong 2 tuần đầu là:

A. 250m

B. 375m

C. 225m

D. 230m

Bài tập Biểu đồ lớp 4 (ảnh 1)

Câu 8: Biểu đồ phiếu bé ngoan của 4 bạn: Tùng, Cúc, Trúc, Mai.

Hỏi trung bình mỗi bạn được bao nhiêu phiếu?

A. 5 phiếu

B. 4 phiếu

C. 6 phiếu

D. 7 phiếu

Bài tập Biểu đồ lớp 4 (ảnh 1)

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Biểu đồ chỉ số học sinh giỏi của các lớp 7A, 7B, 7C, 7D, 7E.

Bài tập Biểu đồ lớp 4 (ảnh 1)

Dựa vào biểu đồ em hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Lớp nào có nhiều học sinh giỏi nhất? Lớp nào ít học sinh giỏi nhất?

b) Tổng số học sinh giỏi của khối 7 là bao nhiêu?

c) Lớp 7A có bao nhiêu học sinh giỏi nữ? Bao nhiêu học sinh giỏi nam?

Câu 2: Biểu đồ đọc sách:

Bài tập Biểu đồ lớp 4 (ảnh 1)

Biểu đồ bên chỉ số quyển sách mà các bạn Bình, An, Minh, Hòa đã đọc trong một năm.

Dựa vào biểu đồ, em hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Bình đọc bao nhiêu quyển sách?

b) An đọc nhiều hơn Bình bao nhiêu quyển sách

c) Ai đọc nhiều sách nhất?

d) Ai đọc ít sách nhất?

e) Trung bình mỗi bạn đọc được bao nhiêu quyển sách?

Câu 3: Cho biểu đồ sau:

Bài tập Biểu đồ lớp 4 (ảnh 1)

Biểu đồ các con vật nuôi của 4 nhà: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

a) Quan sát biểu đồ và cho biết trung bình mỗi nhà có bao nhiêu con vật nuôi?

b) Nhà nào nuôi nhiều gà nhất? Nhà nào không nuôi mèo?

c) Tổng số gà và chó của nhà Đông và nhà Xuân là …. con.

d) Biết mỗi con gà có giá bán 120 000 đồng. Hỏi nhà Thu bán hết số gà thì thu được bao nhiêu tiền?

Câu 4: Quan sát biểu đồ và trả lời các câu hỏi sau:

Bài tập Biểu đồ lớp 4 (ảnh 1)

a) Có tất cả bao nhiêu môn thể thao, đó là những môn nào?

b) Khối lớp mấy tham gia tất cả các môn thể thao?

c) Khối lớp 5 tham gia những môn thể thao nào?

d) Môn nào tất cả các khối đều tham gia?

e) Môn Đá Cầu có những khối nào tham gia?

g) Khối lớp nào không tham gia môn Cầu Lông?

Câu 5: Dưới đây là biểu đồ minh họa Quốc hoa của 5 quốc gia: Việt Nam, Thái Lan, Lào, Nhật Bản và Ai Cập.

Quốc Gia

Hình ảnh

Tên gọi

Việt Nam

Bài tập Biểu đồ lớp 4 (ảnh 1)

Hoa Sen

Thái Lan

Bài tập Biểu đồ lớp 4 (ảnh 1)

Muồng Hoàng Yến

Lào

Bài tập Biểu đồ lớp 4 (ảnh 1)

Hoa Đại

Nhật Bản

Bài tập Biểu đồ lớp 4 (ảnh 1)

Hoa Anh Đào

Ai Cập

Bài tập Biểu đồ lớp 4 (ảnh 1)

Súng Trắng

a) Quốc Hoa của Thái Lan là gì?

b) Hoa Anh Đào là Quốc Hoa của đất nước nào ?

c) Quốc hoa của Việt Nam là gì ?

d) Kể tên Quốc hoa của Ai Cập và Lào.

Bài tập Biểu đồ lớp 4

Câu 1: Số cây của một đội trồng rừng trồng được theo từng năm như bảng dưới đây :

Năm 2001 2002 2003 2004
Số cây 5720 5670 5760 6570

a) Năm nào đội trồng rừng trồng được nhiều cây nhất ? Năm nào trồng được ít cây nhất ?

b) Sắp xếp các năm theo thứ tự số cây trồng được tăng dần.

c) Trung bình mỗi năm đội trồng rừng đã trồng được bao nhiêu cây ?

Câu 2: Dưới đây là biểu đồ về số học sinh của một số trường tiểu học ở miền núi :

Dựa vào biểu đồ, cho biết:

a) Trường A, trường B, trường c, trường D, mỗi trường có bao nhiêu học sinh ?

b) Trong bốn trường trên, trường nào có nhiều học sinh nhất ; trường nào có ít học sinh nhất ?

c) Trong bốn trường đó, trung bình mỗi trường có bao nhiêu học sinh ?

d) Vẽ tiếp biểu đồ biểu thị số học sinh của trường E, biết rằng số học sinh của trường E là 550 học sinh.

Đáp án Bài tập Biểu đồ lớp 4

Câu 1:

a) Năm 2004 trồng được nhiều cây nhất (6570 cây).

   Năm  2002 trồng được ít cây nhất (5670 cây).

b) Năm 2002 ;           Năm 2001 ;          Năm 2003 ;                   Năm 2004

       (5670 cây)             (5720 cây)            (5760 cây)                     (6570 cây)

c) Số cây trung bình mỗi năm đội trồng rừng đã trồng  được là:

                     (5670 + 5720 + 5760 + 6570) : 4 = 5930 (cây)

Câu 2:

a) Trường A có 300 học sinh ; trường B có 350 học sinh ; trường c có 500 học sinh ; trường D có 450 học sinh.

b) Trong bốn trường trên, trường c có nhiều học sinh nhất ; trường A có ít học sinh nhất.

c) Trung bình mỗi trường có số học sinh là :

        (300 + 350 + 500 + 450) : 4 = 400 (học sinh).

d) Số học sinh của trường E được biểu thị trên biểu đồ như hình vẽ.

Bài tập Biểu đồ lớp 4

Câu 1: Biểu đồ dưới đây nói về các môn thể thao khối lớp Bốn tham gia:

Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Những lớp được nêu tên trong biểu đồ là: …………………………………………………………….

b) Khối lớp Bốn tham gia …………………………………………………………… môn thể thao, gồm các môn: ……………………………………………….

c) Có ………………………………………………. lớp tham gia môn bơi, là các lớp: ……………………………………………….

d) Môn ………………………………………………. có ít lớp tham gia nhất.

e) Hai lớp 4B và 4C tham gia tất cả ………………………………………………. môn

Hai lớp đó cùng tham gia các môn: ……………………………………………….

Câu 2: Biểu đồ dưới đây nói về số thóc gia đình bác Hà đã thu hoạch trong ba năm:

2000; 2001 và 2002

Giải bài tập thực hành toán 4: Biểu đồ

Dựa vào biểu đồ, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Gia đình bác Hà:

a) Năm 2002 thu hoạch được ……… tấn thóc.

b) Năm 2002 thu hoạch nhiều hơn năm 2000 ……… tạ thóc.

Câu 3: Biểu đồ dưới đây nói về số sách các bạn Trường Tiểu học Kim Đồng quyên góp được để tặng các bạn học sinh nghèo.

Giải bài tập thực hành toán 4: Biểu đồ

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Khối lớp quyên góp được nhiều sách nhất là:

A. Khối lớp Hai B. Khối lớp Ba
C. Khối lớp Bốn D. Khối lớp Năm

b) Khối lớp Hai quyên góp được ít hơn khối lớp Ba số sách là:

A. 3 quyển sách B. 30 quyển sách
C. 60 quyển sách D. 90 quyển sách

Đáp án Bài tập Biểu đồ lớp 4

Câu 1:

a) Những lớp được nêu tên trong biểu đồ là: 4A; 4B; 4C

b) Khối lớp Bốn tham gia 4 môn thể thao, gồm các môn: Bơi lội; nhảy dây; cờ vua; đá cầu

c) Có 2 lớp tham gia môn bơi, là các lớp: 4A, 4C

d) Môn cờ vua có ít lớp tham gia nhất.

e) Hai lớp 4B và 4C tham gia tất cả 2 môn

Hai lớp đó cùng tham gia các môn: Đá cầu.

Câu 2:

a) Năm 2002 thu hoạch được 50 tấn thóc.

b) Năm 2002 thu hoạch nhiều hơn năm 2000 10 tạ thóc.

Câu 3:

a) B. Khối lớp Ba

b) D. 90 quyển sách

Xem thêm bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán lớp 4 chọn lọc, hay khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *