Học TậpLớp 4

35 Bài tập Chia cho số có ba chữ số lớp 4

Bài tập Ôn tập Chia cho số có ba chữ số Toán lớp 4 gồm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận chọn lọc giúp học sinh lớp 4 ôn luyện về chia cho số có ba chữ số môn Toán 4.

Bài tập Chia cho số có ba chữ số lớp 4

Bạn đang xem: 35 Bài tập Chia cho số có ba chữ số lớp 4

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả của phép chia 16224:312

A. 48

B. 52

C. 51

D. 49

Câu 2: Số dư trong phép chia 30873:126 là:

A. 8

B. 12

C. 3

D. 5

Câu 3: Tìm x biết: 26196:x=236

A. x = 110

B. x = 118

C. x = 115

D. x = 111

Câu 4: Một bể chứa 8190 lít nước. Hỏi bể chứa đó dùng được trong bao lâu? Biết rằng, mỗi ngày tiêu thụ hết 315 lít nước.  

A.28 ngày

B. 1 tuần

C. 26 ngày

D. 1 tháng

Câu 5: Một quyển sách có 1175 trang, Lan đã đọc hết 1235 trang sách. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang sách nữa ?

A. 989 trang

B. 1200 trang

C. 1129 trang

D. 1170 trang

Câu 6: Người ta chia đều 30kg đường vào 150 gói. Hỏi mỗi gói có bao nhiêu gam đường?

A. 500gam

B. 400gam

C. 300gam

D. 200gam

Câu 7: Một xe ô tô chở 3750kg lương thực trong một ngày. Mỗi chuyến ô tô đó chở được 1250kg lương thực. Hỏi ngày hôm đó xe ô tô đó đã chở bao nhiêu chuyến?

A. 2 chuyến

B. 3 chuyến

C. 5 chuyến

D. 4 chuyến

Câu 8: Tính giá trị của biểu thức: 9519:501+106

A. 210

B. 122

C. 125

D. 126

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Tính:

39852:32416800:15021206:461

Câu 2: Tìm x biết:

a)  x×102=1530b)32802:x=213

Câu 3: Một máy sản xuất trong một năm được 128 100 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết một năm làm việc 305 ngày?.

Câu 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 68800m2, chiều dài 320m.

a) Tính chiều rộng của mảnh đất.

b) Tính chu vi của mảnh đất đó.

Câu 5: Có 2 cửa hàng bán gạo, mỗi ngày nhập về 6375 kg gạo. Trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ nhất bán được 425kg, cửa hàng thứ hai bán được 490kg. Hỏi các cửa hàng mất bao nhiêu ngày để bán được hết số gạo đó và có cửa hàng nào còn dư không?.

Bài tập Chia cho số có ba chữ số lớp 4

Câu 1: Đặt tính và tính

a) 11232 : 312

b) 27129 : 565

Câu 2: Tính giá trị biểu thức sau:

a) 1820 x 15 + 3024 :  252

b) 7136 : 223+ 1260

Câu 3: Tìm y biết

a) y x 216  = 10800

b) y x 730 = 18250

Câu 4: Có 2 cửa hàng bán điều, mỗi ngày nhập về 6330 kg điều. Trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ nhất bán được 210kg, cửa hàng thứ hai bán được 495kg. Hỏi các cửa mất bao nhiêu ngày để bán được hết số gạo đó và có cửa hàng nào còn dư không?

Đáp án Bài tập Chia cho số có ba chữ số lớp 4

Câu 1:

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái qua phải ta có:

1123 chia 312  bằng 3, viết 3   

  3 nhân 312 bằng 936, 11232 trừ 936 bằng 187

Hạ 2, ta có 1872 chia cho 312 bằng 6, 6 nhân 312 bằng 1872

Vậy 11232 : 312 = 36 là phép chia hết

2135 chia 610 bằng 3, viết 3

3 nhân 6 bằng 18, 21 trừ 18 bằng 3, viết 3

Hạ 9 được 3059, 3059 chia 610 bằng 5, viết 5

5 nhân 610 bằng 3050, 3059 trừ 3050 bằng 9

Vậy 21359 : 610 = 35 là phép chia có số dư, dư 9

Câu 2:

Các em áp dụng quy tắc nhân chia trước cộng trừ sau để thực hiện tính giá trị của biểu thức:

a) 1820 x 15 + 3024 : 252= 27300 + 12 = 27312

b) 7136 : 223+ 1260=  32 + 1260 = 1292

Câu 3:

a) y x 216  = 10800

y = 10800:216

y = 50

b) y x 730 = 18250

y = 18250 : 730

y = 25

Câu 4: 

Cửa hàng thứ nhất bán mất số ngày để bán hết số điều đó là:

6330 : 422 = 15 (ngày)

Cửa hàng thứ hai mất số ngày để bán hết số gạo đó là:

6330 : 210 =  30 (ngày) và còn dư 14kg

Vậy cửa hàng thứ nhất mất 15 ngày, cửa hàng thứ hai mất tới 10 ngày và thêm 20 ngày để bán số gạo dư kia.

Bài tập Chia cho số có ba chữ số lớp 4

Câu 1: Tìm a , biết : a x 146 = 11680

C. 85

D. 90

Câu 2: Điền vào chỗ chấm : 5100 : 421 = 12 (dư….)

C. 48

D. 49

Câu 3: Trong kho có 35000 bao thóc. Người ta xếp đều số thóc đó lên 250 xe. Vậy mỗi xe chở được bao nhiêu bao thóc.

C. 

D. 

Câu 4: Điền dấu >, < , = thích hợp vào ô trống :

10769 : 121  10950 : 146

C. =

Câu 5: Một vận động viên đua xe đạp trong một giờ 45 phút đi được 57 km 330m. Hỏi trung bình mỗi phút người đó đi được bao nhiêu mét?

B. 526m

D. 546m

Đáp án Bài tập Chia cho số có ba chữ số lớp 4

Câu 1: B

Ta có :

a x 146 = 11680

a = 11680 : 146

a = 80

Câu 2: C

Câu 3: C

Mỗi xe chở được số bao thóc là:

35000 : 250 = 140 (bao)

Đáp số: 140 bao thóc

Câu 4: A

Ta có:

10769 : 121 = 89

10950 : 146 = 75

Mà 89 > 75

Nên 10769 : 121 > 10950 : 146

Câu 5: D

1 giờ 45 phút = 105 phút

57 km 330 m = 57330 m

Trung bình mỗi phút người đó đi được:

57330 : 105 = 546 (m)

Đáp số: 546 m

Xem thêm bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán lớp 4 chọn lọc, hay khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá