Học TậpLớp 4

35 Bài tập Giới thiệu tỉ số lớp 4

Bài tập Ôn tập Giới thiệu tỉ số Toán lớp 4 gồm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận chọn lọc giúp học sinh lớp 4 ôn luyện về giới thiệu tỉ số môn Toán 4.

Bài tập Giới thiệu tỉ số lớp 4

Bạn đang xem: 35 Bài tập Giới thiệu tỉ số lớp 4

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Một hình chữ nhật có chiều dài là 8cm, chiều rộng 5cm. Tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật đó là:  

A. 8:5

B. 85

C. 58

D. 58+5

Câu 2: Mẹ đi chợ mua 2 ki-lô-gam gạo nếp và 6 ki-lô-gam gạo tẻ. Tỉ số giữa số ki-lô-gam gạo nếp và tổng số ki-lô-gam gạo mẹ đã mua là:

A. 26

B. 6:2

C. 2:4

D. 2:8

Câu 3: Đàn gà nhà bác Tứ có 200 con gà mái. Số gà trống bằng 14 số gà mái. Hỏi tổng đàn gà nhà bác Tứ có bao nhiêu con?

A. 200 con

B. 230 con

C. 240 con

D. 250 con

Câu 4: Một hình thoi có diện tích 32m2, một hình tam giác có diện tích 25m2. Tỉ số diện tích hình thoi và diện tích hình tam giác là:  

A. 25:57

B. 3257

C. 32:25

D. 2532

Câu 5: Một tam giác có độ dài đáy là 12cm, chiều cao là 9cm. Tỉ số giữa cạnh đáy và chiều cao của tam giác đó là:

A. 129

B. 9:12

C. 9:21

D. 12:21

Câu 6: Tính tỉ số giữa chiều rộng và chu vi của hình chữ nhật có chiều dài 35 cm, chiều rộng bằng 17 chiều dài.

A. 540

B. 580

C. 735

D. 3580

Câu 7: Một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 80m. Hiệu hai đường chéo là 16m. Viết tỉ số hiệu hai đường chéo và tổng hai đường chéo của hình thoi đó.

A. 16:80+16

B. 80:80+16

C. 80:16

D. 16:80

Câu 8: Khối 4 tham gia trồng cây, lớp 4A trồng được 120 cây, lớp 4B trồng được 150 cây, lớp 4C trồng được 180 cây. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tỉ số giữa số cây lớp 4A trồng được và lớp 4B trồng được là 120:180

B. Tỉ số giữa số cây lớp 4B trồng được và số cây lớp 4C trồng được là 150:120

C. Tỉ số giữa số cây lớp 4C và tổng số cây của ba lớp là 180:450

D. Tỉ số giữa số cây lớp 4A và tổng số cây của ba lớp là 120:350

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Viết tỉ số của a và b, biết:

a)  a=5;b=9b)a=10;b=11c)a=6;b=18d)a=4;b=20

Câu 2: Trong rổ hoa quả, có 5 quả cam, 1 quả bưởi và 3 quả lê.

a) Viết tỉ số của số quả cam và số quả lê. Tỉ số này cho biết điều gì?

b) Viết tỉ số của số quả bưởi và số quả lê. Tỉ số này cho biết điều gì?

c) Viết tỉ số của số quả lê và số các quả có trong rổ. Tỉ số này cho biết điều gì?

Câu 3: Một hộp bánh có 2 cái bánh dẻo và 2 cái bánh nướng.

a) Viết tỉ số của số bánh nướng và số bánh dẻo.

b) Viết tỉ số của số bánh nướng và số bánh trong hộp.

Câu 4: Một lớp có 24 học sinh, 14 trong số đó là học sinh giỏi, còn lại là học sinh khá và học sinh trung bình. Tìm số học sinh khá và học sinh trung bình của lớp đó.

Câu 5: Trong cự li chạy 100m, An chạy hết 9 giây, Tùng chạy hết 8 giây. Em hãy cho biết thời gian Tùng chạy bằng bao nhiêu phần thời gian An chạy?

Bài tập Giới thiệu tỉ số lớp 4

Câu 1: Cho a = 9kg, b = 11kg. Tỉ số của a và b là

A. 9

B. 11

C. 911

Câu 2: Tỉ số của a và b ( b khác 0) là :

A. a + b

B. a – b

C. a / b

Câu 3: Tỉ số của số thứ nhất và thứ hai là 75. Khi vẽ sơ đồ

A. Số thứ nhất là 7 phần, số thứ hai là 5 phần

B . Số thứ nhất là 5 phần, số thứ hai là 7 phần

C. Số thứ nhất là 7 phần, số thứ hai là 12 phần

D. Số thứ nhất là 5 phần, số thứ hai là 12 phần

Câu 4: Tỉ số của số bé nhất có hai chữ số giống nhau và số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

A.  1099

B. 1198

C. 1199

Câu 5: Số thứ nhất là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau. Số thứ hai là số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau. Vậy tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là bao nhiêu?

A. 98103

B. 99101

C. 98101

D. 99103

Câu 6: Một trai chăn nuôi có 156 con gà và có số ngan bằng 34 số gà. Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu con ngan?

A. 113 con

B. 115 con

C. 117 con

D. 119 con

Đáp án Bài tập Giới thiệu tỉ số lớp 4

Câu 1: C

Câu 2: C

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: C

Câu 6: C

Bài tập Giới thiệu tỉ số lớp 4

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Số thứ nhất là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau. Số thứ hai là số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau. Vậy tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là Bài tập Giới thiệu tỉ sốToán lớp 4 có lời giải.

Vậy a = Bài tập Giới thiệu tỉ sốToán lớp 4 có lời giải ; b = Bài tập Giới thiệu tỉ sốToán lớp 4 có lời giải

Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là 98. Vậy số thứ nhất là 98.

Số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là 103. Vậy số thứ hai là 103.

Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là Bài tập Giới thiệu tỉ sốToán lớp 4 có lời giải.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải là 98;103.

Câu 2: Tỉ số của a và b (b khác 0) là:

A. a+b

B. a-b

C. a×b

D. a∶b

Tỉ số của a và b là a∶b hay Bài tập Giới thiệu tỉ sốToán lớp 4 có lời giải (b khác 0).

Vậy đáp án đúng là a∶b.

Câu 3: Tỉ số của 3 và 5 là:

A. 3∶5

B.Bài tập Giới thiệu tỉ sốToán lớp 4 có lời giải

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Tỉ số của 3 và 5 là 3:5 hay Bài tập Giới thiệu tỉ sốToán lớp 4 có lời giải.

Vậy cả đáp án A và B đều đúng.

Tỉ số của 10 và 21 là Bài tập Giới thiệu tỉ sốToán lớp 4 có lời giải. Đúng hay sai?

Bài tập Giới thiệu tỉ sốToán lớp 4 có lời giải

Tỉ số của 10 và 21 là 10:21 hay Bài tập Giới thiệu tỉ sốToán lớp 4 có lời giải.

Vậy khẳng định tỉ số của 10 và 21 là Bài tập Giới thiệu tỉ sốToán lớp 4 có lời giải là sai.

Câu 5: Một hộp đựng 7 quả bóng xanh và 9 quả bóng đỏ. Tỉ số của số quả bóng đỏ và số quả bóng xanh là:

Bài tập Giới thiệu tỉ sốToán lớp 4 có lời giải

Có 7 quả bóng xanh và 9 quả bóng đỏ nên tỉ số của số quả bóng đỏ và số quả bóng xanh là Bài tập Giới thiệu tỉ sốToán lớp 4 có lời giải.

Xem thêm bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán lớp 4 chọn lọc, hay khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *