Học TậpLớp 4

35 Bài tập Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song lớp 4

Bài tập Ôn tập Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song Toán lớp 4 gồm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận chọn lọc giúp học sinh lớp 4 ôn luyện về hai đường thẳng vuông góc và hai đường thẳng song song môn Toán 4.

Bài tập Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song lớp 4

Bạn đang xem: 35 Bài tập Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song lớp 4

I. TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Có mấy cặp cạnh vuông góc trong hình vẽ sau?

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

A. 4                       B. 5

C. 6                       D. 7

Câu 2: Hình chữ nhật có mấy cặp cạnh song song?

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

A. 1                        B. 2

C. 3                        D. 4

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Hình chữ nhật có …. góc vuông.

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

A. 1                        B. 3

C. 4                        D. 5

Câu 4: Cho hình chữ nhật ABCD như hình vẽ. Cạnh AB và BC là hai cặp cạnh …. với nhau. Điền từ thích hợp điền vào chỗ chấm:

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

A. Song song

B. không vuông góc

C. vuông góc

D. không song song

Câu 5: Đường thẳng AB song song với các đường thẳng: ….. . Điền từ thích hợp vào chỗ chấm.

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

A. AD và BC

B. MN và BC

C. AD và MN

D. MN và DC

Câu 6: Trong hình dưới đây thì: Tất cả các đường thẳng vuông góc tạo thành tất cả …. góc vuông.

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

A. 20                    B. 22

C. 24                    D. 28

Câu 7: Hình vẽ sau đây có bao nhiêu góc vuông?

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

A. 4                      B. 5

C. 8                      D. 10

Câu 8: Đếm số góc vuông trong hình vẽ sau:

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

A. 16 góc vuông

B. 18 góc vuông

C. 24 góc vuông

D.  góc vuông

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Cho hình vuông ABCD, AD và DC là một cặp cạnh vuông góc với nhau, AB và DC là một cặp cạnh song song với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc, song song với nhau có trong hình vuông đó.

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

Câu 2: Cho hình vẽ bên:

Có BCDE là hình vuông. Kể tên các cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình vẽ bên.

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

Câu 3: Trong mỗi hình dưới đây cho biết: MNFE là hình vuông, ABCD là hình chữ nhật.

a) Nêu tên cặp cạnh song song với nhau;

b) Nêu tên cặp cạnh vuông góc với nhau.

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

Câu 4: Cho hình tứ giác có góc đỉnh M và góc đỉnh Q là các góc vuông.

a) Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau.

b) Hãy nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau.

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

Câu 5:

a) Nêu các cặp cạnh vuông góc trong hình vẽ sau:

b) Trên hình vẽ có tất cả bao nhiêu góc vuông?

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

Bài tập Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song lớp 4

Câu 1: Trong hình chữ nhật ABCD, có bao nhiêu cặp cạnh song song. Đó là cặp cạnh nào?

on-bai-li-thuyet-toan-lop-4-hai-duong-thang-vuong-goc-hai-duong-thang-song-song-3

Trả lời:

Trong hình chữ nhật ABCD, có 2 cặp cạnh song song. Đó là: AB và DC; AD và BC

Câu 2: Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh B là các góc vuông

a) Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc và song song với nhau

b) Hãy nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau

on-bai-li-thuyet-toan-lop-4-hai-duong-thang-vuong-goc-hai-duong-thang-song-song-5

Trả lời:

a) Cặp cạnh vuông góc là: BA và CA.

Cặp cạnh song song là: AB và DC

b) Cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau là AC và DC; CD và BD

Câu 3: Dùng ê ke kiểm tra xem hai đường thẳng nào vuông góc với nhau

on-bai-li-thuyet-toan-lop-4-hai-duong-thang-vuong-goc-hai-duong-thang-song-song-4

Trả lời:

Sau khi dùng ê ke kiểm tra, ta có kết quả:

OA và OB là hai đường thẳng vuông góc với nhau

MN và MP là hai đường thẳng không vuông góc với nhau

Bài tập Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song lớp 4

Câu 1: Em hãy dùng bút chì và thước kẻ kéo dài các cạnh AB, BC, CD, DA trong hình chữ nhật dưới đây và chỉ ra.

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 26

a. Những cặp đường thẳng vuông góc với nhau

b. Những cặp đường thẳng không vuông góc với nhau

c. Dự đoán xem, các cặp đường thẳng AB và CD, AD và BC có cắt nhau hay không?

Trả lời:

Vẽ hình:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 26

a. Những cặp đường thẳng vuông góc với nhau là:

· AB vuông góc BC

· BC vuông hóc CD

· CD vuông góc DA

· DA vuông góc AB

b. Những cặp cạnh không vuông góc với nhau là:

· AB không vuông góc CD

· AD không vuông góc BC

c. Theo em, các cặp đường thẳng AB và DC, AD và BC không cắt nhau.

Câu 2: Trong hình vẽ dưới đây, ABEG và BCDE là các hình chữ nhật. Em hãy quan sát hình vẽ rồi cho biết câu nào đúng, câu nào sai?

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 26

a. Cạnh AB song song với cạnh ED

b. Cạnh CD song song với cạnh GE

c. Cạnh BC song song với cạnh AG

d. Cạnh BE song song với cạnh DC và cạnh AG.

Trả lời:

a. Cạnh AB song song với cạnh ED => Đúng

b. Cạnh CD song song với cạnh GE => Sai

c. Cạnh BC song song với cạnh AG => Sai

d. Cạnh BE song song với cạnh DC và cạnh AG => Đúng

Xem thêm bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán lớp 4 chọn lọc, hay khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *