Học TậpLớp 4

35 Bài tập Nhân với số có ba chữ số lớp 4

Bài tập Ôn tập Nhân với số có ba chữ số Toán lớp 4 gồm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận chọn lọc giúp học sinh lớp 4 ôn luyện về nhân với số có ba chữ số môn Toán 4.

Bài tập Nhân với số có ba chữ số lớp 4

Bạn đang xem: 35 Bài tập Nhân với số có ba chữ số lớp 4

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Phép nhân 190×202=….. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 38380

B. 38480

C. 38280

D. 38384

Câu 2: Kết quả của phép tính 213×111 là:

A.20 300

B. 23643

C.23 267

D. 25 287

Câu 3: Cho phép tính:

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

Tích riêng thứ hai là:

A.1163

B.5815

C.145 375

D. 2326

Câu 4: Một khu trang trại hình chữ nhật có chu vi 450m, chiều dài bằng 23 chiều rộng. Tính diện tích của trang trại đó.

A. 134000m2

B. 135000m2

C. 125000m2

D. 155000m2

Câu 5: Tính: 276×135276×35=?

A.26600

B. 28600

C.27600

D. 29500

Câu 6: Tính giá trị của biểu thức sau:

562×12320×562.

A. 56006

B. 57880

C.56000

D. 57886.

Câu 7: Tính giá trị của biểu thức sau: 

113×243113×43

A.13 525

B. 22600

C.12 625

D. 12 500

Câu 8: Trong cách đặt tính nhân một số với số có ba chữ số, tích riêng thứ ba lùi sang bên trái mấy hàng so với tích riêng thứ nhất.

A. 1 hàng

B. 2 hàng

C. 3 hàng

D. 4 hàng

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a)123×405b)325×131

Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện:

a)570×366+34b)254×159+254×41200

Câu 3: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 852m, chiều rộng bằng 12 chiều dài. Tính diện tích của khu đất đó.

Câu 4: Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 380m, chiều rộng bằng 34 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của sân vận động đó.

Câu 5: Một lô hàng có 202 thùng sách, mỗi thùng đựng 120 quyển sách. Cửa hàng đã bán hết 30 thùng sách. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu quyển sách?

Bài tập Nhân với số có ba chữ số lớp 4

Câu 1: Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

m

A = 237 x m

B = 763 x m

214

 

 

305

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời:

m

A = 237 x m

B = 763 x m

214

50718

163282

305

72285

232715

 

 

 

 

 

Câu 2: Tìm x:

a) x : 347 = 321                                                        b) x : 359 = 454                           

Trả lời:

a) x : 347 = 321                                                        b) x : 359 = 454                           

          x = 321 x 347                                                               x = 454 x 359

          x = 111387                                                                   x =  16296                   

Câu 3: Một xí nghiệp có 248 công nhân, mỗi người sản xuất được 120 sản phẩm trong một ngày, trong một tháng xí nghiệp làm việc 25 ngày. Hỏi xí nghiệp sản xuất được bao nhiêu sản phẩm trong một tháng?

Trả lời:

Một ngày xí nghiệp làm được số sản phẩm là:

248  x 120 = 29760 (sản phẩm)

Trong một tháng xí nghiệp đó sản xuất được số sản phẩm là:

29760 x 25 = 744000 (sản phẩm)

Đáp số: 744000 sản phẩm

Bài tập Nhân với số có ba chữ số lớp 4

Câu 1: Điền dấu >, < , = thích hợp vào ô trống :

564 x 117  65988

C. =

Câu 2: Hà tính: 1250 x 105 = 131250. Vậy Hà tính đúng hay sai?

Câu 3: Tìm tích biết thừa số thứ nhất là 287 và thừa số thứ hai là 305 Vậy tích cần tìm là…

C. 87535

D. 87005

Câu 4: Tìm y: y + 97652 = 5789 x 136

Câu 5: Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài là 260 cm , chiều rộng là 125 cm .Hỏi diện tích hình chữ nhật ABCD bằng bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

B. 322 dm2

D. 330 dm2

Đáp án Bài tập Nhân với số có ba chữ số lớp 4

Câu 1: C

Ta có : 564 x 117 = 65988

Mà 65988 = 65988

Nên 564 x 117 = 65988

Vậy ta chọn “=”

Câu 2: A

Câu 3: C

Tích = thừa số thứ nhất x thừa số thứ hai.

Vậy Tích cần tìm là: 287 x 305 = 87535

Vậy ta chọn đáp án đúng là: 87535

Câu 4: D

Ta có:

y + 97652 = 5789 x 136

y + 97652 = 787304

y = 787304 – 97652

y = 689652

Vậy đáp án đúng là: y = 689652

Câu 5: C

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

260 x 125 = 32500 (cm²)

Đổi 32500 cm² = 325 dm²

Đáp số: 325 dm²

Xem thêm bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán lớp 4 chọn lọc, hay khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá