Học TậpLớp 4

35 Bài tập Phép cộng phân số lớp 4

Bài tập Ôn tập Phép cộng phân số Toán lớp 4 gồm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận chọn lọc giúp học sinh lớp 4 ôn luyện về phép cộng phân số môn Toán 4.

Bài tập Phép cộng phân số lớp 4

Bạn đang xem: 35 Bài tập Phép cộng phân số lớp 4

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số thì:

A. Ta cộng hai tử số với nhau, cộng hai mẫu số với nhau.

B. Ta cộng hai tử số với nhau, mẫu số giữ nguyên.

C. Ta giữ nguyên tử số, cộng hai mẫu số với nhau.

D. Cộng hai tử số với nhau, nhân hai mẫu số với nhau.

Câu 2: Phép cộng có những tính chất nào dưới đây?

A. Tính chất giao hoán.

B. Tính chất kết hợp.

C. Cộng với số 0.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 3: Tính 811+211

A. 1011

B. 1022

C. 511

D. 911

Câu 4: Vườn rau nhà Hà có 35 diện tích trồng rau cải, 27 diện tích trồng rau su hào. Diện tích vườn còn lại để trồng hoa. Hỏi diện tích trồng rau cải và diện tích trồng rau su hào bằng bao nhiêu phần diện tích vườn?

A. 175

B. 1235

C. 3435

D. 3135

Câu 5: Vườn hoa quả nhà bác An có 25 diện tích trồng xoài, 37 diện tích trồng nhãn. Hỏi diện tích trồng nhãn và diện tích trồng xoài bằng bao nhiêu phần diện tích vườn hoa quả nhà bác An?

A. 3135

B. 2835

C. 2935

D. 2635

Câu 6: Tính 23+12+52

A. 63

B93

C56

D. 113

Câu 7: Tìm x biết: x35=98

A. x=4440

B. x=5340

C. x=6940

D. x=3940

Câu 8: Trong một buổi sinh hoạt, chi đội lớp 4A có 17 số đội viên tham gia cầu lông và 25 số đội viên tham gia bóng đá. Còn lại không tham gia hoạt động gì. Hỏi tổng số đội viên tham gia cầu lông và bóng đá bằng bao nhiêu phần số học sinh cả lớp.

A. 2935

B2735

C1935

D. 2117

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Tính:

a) 34+13

b) 56+47

c) 23+35

d) 1+45

Câu 2: Thực hiện phép tính:

a)192+45+12b)124+2924+424c)43+412+324d)65+95+410

Câu 3: Một xe ô tô giờ đầu chạy được 25 quãng đường, giờ thứ hai chạy được 37 quãng đường. Hỏi cả hai giờ ô tô chạy được bao nhiêu phần quãng đường?

Câu 4: Trong một ngày thời gian để học và ngủ của bạn Nam là 58 ngày, trong đó thời gian học của Nam là 14 ngày. Hỏi thời gian ngủ và học của Nam chiếm bao nhiêu phần một ngày?           

Câu 5: Lớp 4A có 25 học sinh cả lớp là học sinh giỏi và học sinh trung bình. Trong đó học sinh trung bình chiếm 13 số học sinh cả lớp. Hỏi học sinh giỏi và học sinh trung bình chiếm bao nhiêu phần học sinh cả lớp?

Bài tập Phép cộng phân số lớp 4

Câu 1: Tính

a) \displaystyle{1 \over 4} + {3 \over {5}}

b) \displaystyle{5 \over 2} + {7 \over 9}

c) \displaystyle{3 \over 2} + {2 \over 3}

d) \displaystyle{4 \over 5} + {3 \over 2}

Phương pháp giải bài tập toán trên :

Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng hai phân số đó.

Đáp án

a) \displaystyle{1 \over 4} + {3 \over {5}} = {5 \over {20}} + {{12} \over {20}} = {{17} \over {20}}

b) \displaystyle{5 \over 2} + {7 \over 9} = \,{{45} \over {18}} + {{14} \over {18}} = {{59} \over {18}}

c)\displaystyle{3 \over 2} + {2 \over 3} = {9 \over 6} + {4 \over 6} = {{13} \over 6}

d) \displaystyle{4 \over 5} + {3 \over 2} = {8 \over {10}} + {{15} \over {10}} = {{23} \over {10}}

Câu 2: Rút gọn rồi tính:

a)\displaystyle{4 \over 5} + {3 \over {15}}

b)\displaystyle{2 \over 3} + {{32} \over {24}}

c)\displaystyle{5 \over 6} + {{15} \over {18}}

Phương pháp giải:

Rút gọn các phân số thành phân số tối giản (nếu được) rồi thực hiện phép cộng hai phân số đó.

Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng hai phân số đó.

Đáp án

a) \displaystyle{4 \over 5} + {3 \over {15}} = {4 \over 5} + {1 \over 5} \displaystyle= {5 \over 5} = 1

b) \displaystyle{2 \over 3} + {{32} \over {24}} = {2 \over 3} + {4 \over 3} = {6 \over 3} = 2

c) \displaystyle{5 \over 6} + {{15} \over {18}} = {5 \over 6} + {5 \over 6} = {{10} \over {12}} = {5 \over 3}

Bài tập Phép cộng phân số lớp 4

Câu 1:

Rút gọn rồi tính:

Câu 2:

Tính tổng:

Câu 3:

Tính tổng:

Câu 4:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Câu 5:

Tìm phân số viết vào chỗ chấm để có:

Đáp án Bài tập Phép cộng phân số lớp 4

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Xem thêm bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán lớp 4 chọn lọc, hay khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá hay88Sunwin