Học TậpLớp 4

35 Bài tập Phép trừ phân số lớp 4

Bài tập Ôn tập Phép trừ phân số Toán lớp 4 gồm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận chọn lọc giúp học sinh lớp 4 ôn luyện về phép trừ phân số môn Toán 4.

Bài tập Phép trừ phân số lớp 4

Bạn đang xem: 35 Bài tập Phép trừ phân số lớp 4

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Tính: 7343

A. 114

B. 34

C. 1

D. 0

Câu 2: Tính 256:

A. 67

B. 76

C. 712

D. 68

Câu 3: Tính 8923:

A. 69

B. 39

C. 49

D. 29

Câu 4: Vườn rau nhà Hà có 35 diện tích trồng rau cải, 47 diện tích trồng rau su hào. Diện tích vườn còn lại để trồng hoa. Hỏi diện tích trồng hoa bằng bao nhiêu phần diện tích trồng vườn?

A. 435

B. 835

C. 135

D. 635

Câu 5: Vườn hoa quả nhà bác An có 25 diện tích trồng xoài, 37 diện tích trồng nhãn. Hỏi diện tích trồng nhãn nhiều hơn diện tích trồng xoài bao nhiêu phần của diện tích vườn?

A. 535

B. 135

C. 435

D. 635

Câu 6: Tính 6812+54:

A. 58

B38

C32

D. 78

Câu 7: Tìm x biết: x+910=52

A. x=810

B. x=72

C. x=610

D. x=1610

Câu 8: Trong một buổi sinh hoạt, chi đội lớp 4A có 67 số đội viên tập hát và 25 số đội viên tham gia bóng đá. Còn lại không tham gia hoạt động gì. Hỏi số đội viên không tham gia bằng bao nhiêu phần số đội viên chi đội? (biết rằng mỗi bạn chỉ tham gia một hoạt động).

A. 124

B135

C35

D. 89

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Tính:

a) 6513

b) 7814

c) 28423

d)  279

Câu 2: Thực hiện phép tính:

a)1924523b)5213c)54411d)74351

Câu 3: Một xe ô tô giờ đầu chạy được 25 quãng đường, giờ thứ hai chạy được 37 quãng đường. Hỏi ô tô đó còn phải chạy bao nhiêu phần quãng đường nữa?.

Câu 4: Trong một ngày thời gian để học và ngủ của bạn Nam là 58 ngày, trong đó thời gian học của Nam là 14 ngày. Hỏi thời gian ngủ của bạn Nam là bao nhiêu phần của một ngày.

Câu 5: Lớp 4A có 25 học sinh cả lớp là học sinh giỏi và học sinh trung bình. Trong đó học sinh trung bình chiếm 13 số học sinh cả lớp. Hỏi học sinh giỏi là bao nhiêu phần học sinh cả lớp?

Bài tập Phép trừ phân số lớp 4

Câu 1: Tìm số đối của các số sau  710;38;52;16;0

Đáp án

Số đối của 710 là 710;

Số đối của 38 là 38;

Số đối của 52 là 52;

Số đối của 16 là 16 (hoặc 16 hoặc 16 );

Số đối của 0 là 0.

Câu 2: Trong các phân số sau, những phân số nào đối nhau?

921;511;511;37

Đáp án

Ta có    921=9:321:3=37

Do 37 và 37 là hai số đối của nhau nên 921 là số đối của 37.

Còn lại hai phân số 511 và 511 không đối nhau mà chúng bằng nhau.

Câu 3: Tính

a)   459016   

b)   8151760  

Đáp án

a)    459016=1216=3616=26=13

b)   8151760=32601760=1560=14

Bài tập Phép trừ phân số lớp 4

Câu 1: Tính Bài tập Phép trừ phân số Toán lớp 4 có lời giải

Bài tập Phép trừ phân số Toán lớp 4 có lời giải

Ta có: Bài tập Phép trừ phân số Toán lớp 4 có lời giải

Vậy đáp án đúng là Bài tập Phép trừ phân số Toán lớp 4 có lời giải

Chú ý

Học sinh có thể làm sai khi trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai, trừ mẫu số của phân số thứ nhất cho mẫu số của phân số thứ hai, từ đó chọn đáp án sai là A.

Câu 2: Tính Bài tập Phép trừ phân số Toán lớp 4 có lời giải

Bài tập Phép trừ phân số Toán lớp 4 có lời giải

Ta có: Bài tập Phép trừ phân số Toán lớp 4 có lời giải

Vậy đáp án đúng là Bài tập Phép trừ phân số Toán lớp 4 có lời giải

Chú ý

Học sinh có thể làm sai khi trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai, trừ mẫu số của phân số thứ nhất cho mẫu số của phân số thứ hai, sau đó rút gọn phân số thu được, từ đó chọn đáp án sai là D.

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài tập Phép trừ phân số Toán lớp 4 có lời giải

Rút gọn rồi tính

A. 16; 30

B. 17; 30

C. 18; 30

D. 19; 30

Ta có: Bài tập Phép trừ phân số Toán lớp 4 có lời giải

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống lần lượt từ trên xuống dưới là 19;30.

Câu 4: Tính: 8 – Bài tập Phép trừ phân số Toán lớp 4 có lời giải

Bài tập Phép trừ phân số Toán lớp 4 có lời giải

Bài tập Phép trừ phân số Toán lớp 4 có lời giải

Câu 5: Tìm x, biết Bài tập Phép trừ phân số Toán lớp 4 có lời giải

Bài tập Phép trừ phân số Toán lớp 4 có lời giải

Bài tập Phép trừ phân số Toán lớp 4 có lời giải

Xem thêm bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán lớp 4 chọn lọc, hay khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá