Học TậpLớp 4

35 Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số lớp 4

Bài tập Ôn tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4 gồm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận chọn lọc giúp học sinh lớp 4 ôn luyện về quy đồng mẫu số các phân số môn Toán 4.

Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số lớp 4

Bạn đang xem: 35 Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số lớp 4

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Cho hai phân số 12 và 16. Mẫu số chung nhỏ nhất của hai phân số đó là gì?  

A. 6

B. 12

C. 18

D. 24

Câu 2: Mẫu số chung nhỏ nhất của hai phân số 56 và 324 là:

A.12

B. 24

C.18

D. 54

Câu 3: Quy đồng mẫu số hai phân số 34 và 15 (với mẫu số chung nhỏ nhất) ta được hai phân số mới tương ứng là: 

A. 1520 120

B. 320 và 120

C. 1520 và 420

D. 1520 và 520

Câu 4: Quy đồng mẫu số hai phân số 117 và 534 với mẫu số chung nhỏ nhất, ta được hai phân số mới lần lượt là:

A. 517 và 117.

B. 534 và 1734.

C. 134 và 534

D. 234 và 534.

Câu 5: Quy đồng mẫu số hai phân số 721 và 23 ta được hai phân số mới là 721 và …..

A. 321

B. 221

C. 1421

D. 921

Câu 6: Hai phân số lần lượt bằng 58 và 712 có mẫu số chung bằng 24 là:

A. 2024 và 1424

B. 2124 và 1824

C. 1524 và 1824

D. 1424 và 1524

Câu 7: Quy đồng mẫu số hai phân số 712 và 530 ta được:

A. 2560 và 1060

B. 760 và 560

C. 3560 và 1060

D. 2160 và 1560

Câu 8: Quy đồng mẫu số hai phân số 419 và 13 ta được:

A. 457 và 357.

B. 1219 và 119.

C. 419 và 319.

D. 1257 và 1957.

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Quy đồng mẫu số các phân số sau:  

a) 54 và 116

b) 35 và 97

c) 37 và 16

Câu 2:

a) Viết một phân số bằng phân số 56 và có mẫu số là 30.

b) Viết một phân số bắng phân số 12 và có mẫu số là 100.

Câu 3: Quy đồng mẫu số hai phân số 627 và 43 ta giữ nguyên phân số 627, rồi nhân cả tử và mẫu của phân số 43 với ……….

Câu 4: Quy đồng mẫu số các phân số:

a) 59 và 327

b) 712 và 56

c) 411 và 5121

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:  

a) 247=4…..=…..141

b) Quy đồng mẫu số hai phân số 23 và 78 ta được hai phân số lần lượt là: ….48 và …..…...

Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số lớp 4

Câu 1:

Quy đồng mẫu số các phân số:

Quy đồng mẫu các phân số

Câu 2:

Quy đồng mẫu số các phân số:

Quy đồng mẫu các phân số

Câu 3: Quy đồng mẫu số các phân số sau:

Bài tập quy đồng mẫu các phân số

Câu 4: Quy đồng mẫu số các phân số sau:

Bài tập quy đồng mẫu các phân số

Đáp án Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số lớp 4

Câu 1:

Quy đồng mẫu các phân số

d) Chọn 9 là mẫu số chung , ta có:

Quy đồng mẫu các phân số

e) Chọn 24 là mẫu số chung , ta có:

Quy đồng mẫu các phân số

g) Chọn 30 là mẫu số chung ta có:

Quy đồng mẫu các phân số

Câu 2:

Quy đồng mẫu các phân số

b) Chọn mẫu số chung là 24 (vì 24 chia hết cho 3, 4, 8). Sau khi quy đồng mẫu số ta được:

Quy đồng mẫu các phân số

c) Chọn mẫu số chung là 30 (vì 30 chia hết cho 5, 6, 30) .Sau khi quy đồng mẫu số ta được:

Quy đồng mẫu các phân số

d) Chọn mẫu số chung là 12 (vì 12 chia hết cho 3, 4, 12) .Sau khi quy đồng mẫu số ta được:

Quy đồng mẫu các phân số

Câu 3:

Quy đồng mẫu các phân số

Quy đồng mẫu các phân số

Câu 4:

Quy đồng mẫu các phân số

Quy đồng mẫu các phân số

Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số lớp 4

Câu 1:

 Quy đồng mẫu số các phân số sau:

Bài tập quy đồng mẫu các phân số

Câu 2:

Rút gọn phân số rồi quy đồng mẫu số các phân số sau :

Quy đồng mẫu các phân số

Câu 3:

a) Viết các phân số lần lươt bằng 7/ 9 và 5/12 và có mẫu số chung là 36.

b) Hãy viết 4 và 21 thành hai phân số đều có mẫu số là 7; là 14.

c) Hãy viết 88 và 8 thành hai phân số đều có mẫu số là 11; là 22.

Câu 4:

Tính (theo mẫu):

Quy đồng mẫu các phân số

Đáp số Bài tập Quy đồng mẫu số các phân số lớp 4

Câu 1:

Quy đồng mẫu các phân số

Quy đồng mẫu các phân số

Câu 2:

HD:

a) Rút gọn các phân số:

Quy đồng mẫu các phân số

Quy đồng mẫu số các phân số

Quy đồng mẫu các phân số

b) Rút gọn các phân số:

Quy đồng mẫu các phân số

Quy đồng mẫu số các phân số

Quy đồng mẫu các phân số

hoặc rút gọn các phân số:

Quy đồng mẫu các phân số

c) Rút gọn các phân số:

Quy đồng mẫu các phân số

Quy đồng mẫu số các phân số

Quy đồng mẫu các phân số

Câu 3:

Quy đồng mẫu các phân số

Câu 4:

Quy đồng mẫu các phân số

Xem thêm bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán lớp 4 chọn lọc, hay khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá