Học TậpLớp 4

50 bài tập Tính giá trị của biểu thức phân số lớp 4 và cách giải

50 bài tập Tính giá trị của biểu thức phân số lớp 4 gồm các dạng bài tập có phương pháp giải chi tiết và các bài tập điển hình từ cơ bản đến nâng cao giúp học sinh biết cách làm Tính giá trị của biểu thức phân số lớp 4. Bên cạnh có là 12 bài tập vận dụng để học sinh ôn luyện dạng Toán 4 này.

Tính giá trị của biểu thức phân số lớp 4 và cách giải

Bạn đang xem: 50 bài tập Tính giá trị của biểu thức phân số lớp 4 và cách giải

I/ Lý thuyết

Thứ tự thực hiện phép tính:

Khi thực hiện các phép tính trong biểu thức, ta thực hiện từ trái qua phải.

Nếu biểu thức có dấu ngoặc, ta thực hiện các phép toán trong ngoặc trước.

Nếu biểu thức gồm các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép toán nhân, chia trước sau đó mới đến phép toán cộng, trừ.

II/ Các dạng bài tập

II.1/ Dạng 1: Tìm giá trị của biểu thức thông thường

1. Phương pháp giải

Thứ tự thực hiện phép tính:

Khi thực hiện các phép tính trong biểu thức, ta thực hiện từ trái qua phải.

Nếu biểu thức có dấu ngoặc, ta thực hiện các phép toán trong ngoặc trước.

Nếu biểu thức gồm các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép toán nhân, chia trước sau đó mới đến phép toán cộng, trừ.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tính:

a, 13+29+427

b, 23+16712

Lời giải:

a,

 13+29+427=927+627+427=9+6+427

b,

23+16712=812+212712=8+2712=312=14

Ví dụ 2: Tính:

a, 4:95:103

b, 12×34:65

Lời giải:

a, 

4:95:103=4×59:103=209×310=20×39×10=10×2×33×3×10=23

b,

12×34:65=38×56=3×58×6=3×58×3×2=516

II.2/ Dạng 2: Tính nhanh

1. Phương pháp giải

Sử dụng tính chất cơ bản của phân số, tính chất của phép cộng và phép nhân phân số để nhóm các phân số và tính một cách hợp lí.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tính nhanh:

a, 34+25+14+35

b, 23×34×45×56

Lời giải:

a,

34+25+14+35=34+14+25+35=44+55=1+1=2

b,

23×34×45×56=2×3×4×53×4×5×6=2×3×4×53×4×5×2×3=13

Ví dụ 2: Tính nhanh:

a, 45×37+45×47

b, 25+69+34+35+13+14

Lời giải:

a,

45×37+45×47=45×37+47=45×77=45×1=45

b,

25+69+34+35+13+14=25+23+34+35+13+14

=25+35+23+13+34+14=55+33+44=1+1+1=3

III. Bài tập vận dụng

1. Bài tập có lời giải

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

59+137+1513+87+49+1113

Lời giải:

59+137+1513+87+49+1113

=(59+49)+(137+87)+(1513+1113)=1+3+2=6

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

3×15×812×6×5

Lời giải:

3×15×812×6×5=3×3×5×4×23×4×2×3×5=1

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất:

A=3200+8200+13200+18200+...+193200+198200

Lời giải:

A=3200+8200+13200+18200+...+193200+198200=3+8+13+18+...+193+198200

Dãy số 3; 8; 13; …. ; 198 có số số hạng là:

(198 – 3) : 5 + 1 = 40 (số hạng)

Tổng dãy số 3; 8; 13; … ; 198 là:

(198 + 3) x 40 : 2 = 4020

A=4020200=20110

Bài 4: Tính nhanh:

A=(112)×(113)×(114)×(115)×(116)×(117)×(118)

Lời giải:

A=(112)×(113)×(114)×(115)×(116)×(117)×(118)=12×23×34×45×56×67×78=1

Bài 5: Tính nhanh:

A=(1+12)×(1+13)×(1+14)×(1+15)×(1+16)

Lời giải:

A=(1+12)×(1+13)×(1+14)×(1+15)×(1+16)   =32×43×54×65×76=72

Bài 6: Tính nhanh:

137512×327213×51257×213685×57327

Lời giải:

50 bài tập Tính giá trị của biểu thức phân số lớp 4 và cách giải (ảnh 1)

Bài 7: Tính nhanh:

23231818×727272696969

Lời giải:

50 bài tập Tính giá trị của biểu thức phân số lớp 4 và cách giải (ảnh 1)

Bài 8: Tính nhanh:

(134)×(137)×(1310)×(1313)×(1316)

Lời giải:

50 bài tập Tính giá trị của biểu thức phân số lớp 4 và cách giải (ảnh 1)

Bài 9: Tính nhanh:

(1+12)×(1+13)×...×(1+12020)

Lời giải:

50 bài tập Tính giá trị của biểu thức phân số lớp 4 và cách giải (ảnh 1)

Bài 10: Tính nhanh:

A=(112)×(113)×(114)×...×(1199)+(147)×(1411)×(1415)×...×(1499)

Lời giải:

(112)×(113)×(114)×...×(1199)

12×23×34×...×9899 =199

(147)×(1411)×(1415)×...×(1499)

=37×711×1115×...×9599=399=133

A=199+133=499

2. Bài tập vận dụng

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức:

a, 232414212

b, 535446127

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

a, 92+13242+12

b, 837343+123

Bài 3: Tính:

a, 1214+38

b, 13+892527

c, 3475+310

Bài 4: Tính:

a, 35+143275

b, 353275

c, 5412+38

d, 115123

Bài 5: Tính giá trị của biểu thức:

a, 16+110+115:16+110115

b, 1213+1415:1415

Bài 6: Tính nhanh:

a, 47×56+47×16

b, 59×14+49×312

c, 20062005×3434×12005

Bài 7: Tính nhanh:

a, 15×21214343+15×222222434343

b, 16×25+44×10029×96+142×48

c, 1994×19931992×19931992×1993+1994×7+1986

Bài 8: Tính nhanh:

a, 399×45+55×3991995×19961991×1995

b, 1996×19959961000+1996×1994

c, 637×527189526×637+448

d, 677×874+251678×874623

Bài 9: Tính nhanh:

a, 12×1213+13×1213+14×1213

b, 112×113×114×115

Bài 10: Tính giá trị của biểu thức: 

Tính giá trị của biểu thức phân số lớp 4 và cách giải (ảnh 1)

Bài 11: Tính tổng:

710+91100+37100+5491000+7281000 

Bài 12: Tính nhanh:

a, 137512×327213×51257×213685×57327

b, 23231818×727272696969

Xem thêm các dạng Toán lớp 4 hay, chọn lọc khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá