Học TậpLớp 5

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 2)

Thầy cô biên soạn và giới thiệu tiêu đề Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 2) hay, chi tiết sẽ giúp học sinh ôn luyện, biết cách làm các dạng bài tập Toán lớp 5 từ đó học tốt Toán lớp 5.

Chỉ 70k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 bản word có lời giải chi tiết:

B1: Gửi phí vào tài khoản 011110002558311 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 2)

B2: Nhắn tin tới zalo Vietjack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án.

Xem thử tài liệu tại đây: Link tài liệu

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Hình hộp chữ nhật có :

 

    A. 6 đỉnh      B. 10 đỉnh

    C. 8 đỉnh      D. 12 đỉnh

Câu 2: Hình hộp chữ nhật có :

    A. Chiều dài và chiều rộng

    B. Chiều dài ,chiều rộng và chiều cao

    C. Chiều dài và chiều cao

    D. Chiều rộng và chiều cao

Câu 3: Tính diện xung quanh của hình hộp chữ nhật biết chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao h( biết a,b,h cùng đơn vị đo) là :

    A. S = a x b

    B. a x b x h

    C. S = a + b x h

    D. (a + b) x2 xh

Câu 4: Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là diện tích của :

    A. 2 mặt đáy

    B. 4 mặt xung quanh

    C. 2 mặt xung quanh

    D. 6 mặt

Câu 5: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5m, chiều rộng 1m chiều cao 1,5m là:

    A. 10,5m2      B. 1,05m2

    C. 7,8m2       D. 7 m2

Câu 6: Những mặt bằng nhau của hình hộp chữ nhật bên là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. ABCD và BCNP

    B. AQMD và QMNP

    C. DCNM và ABPQ

    D. ABPQ và QPNM

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tìm diện tích của hình H sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

– Hs khoanh tròn mỗi câu đúng được 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C B D D A C

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1,75 điểm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

    28 x 36 = 1008(cm2)

Diện tích của hình tam giác là:

    28 x 25 : 2 = 350(cm2)

Diện tích của hình đó là:

    1008 +350 = 1358(cm2)

Đáp số : 1358 cm2

    ( Hoặc tìm đáy lớn của hình thang rồi tìm diện tích hình thang chính là diện tích hình H)

Câu 2: (2,25 điểm)

Chia mảnh đất thành hai hình chữ nhật 1 và 2

Chiều dài hình chữ nhật 1 là:

    3,5 + 3,5 + 4,2 = 11,2 (m)

Diện tích hình chữ nhật 1 là :

    11,2 x 3,5 = 39,2(m2)

Diện tích hình chữ nhật 2 là :

    6,5 x 4,2 = 27,3 (m2)

Diện tích mảnh đất là :

    39,2 + 27,3 = 66,5(m2)

Đáp số : 66,5m2

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Hình hộp chữ nhật có:

    A. 6 cạnh      B. 10 cạnh

    C. 8 cạnh      D. 12 cạnh

Câu 2: Hình hộp chữ nhật có:

    A. 4 mặt      B.5 mặt

    C. 6 mặt      D. 8 mặt

Câu 3: Tính diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật hình có chiều dài a, chiều rộng b , chiều cao h ( cùng đơn vị đo) được tính theo công thức:

    A. S = a+bx2

    B. (a+b)x2

    C. S = a x b

    D. a: b

Câu 4: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là diện tích của:

    A. 2 mặt đáy

    B. 4 mặt xung quanh

    C. 2 mặt xung quanh

    D. 6 mặt

Câu 5: Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5dm, chiều rộng 1,2dm chiều cao 1dm là:

    A. 5,4dm      B. 2,5dm

    C. 2,7dm      D. 5 dm

Câu 6: Những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật bên là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. AB và BC      B. AQ và QM

    C. DC và CN      D. AB và CD

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính diện tích hình H (như hình vẽ bên)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 8cm và chiều cao bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án chiều dài.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Hình lập phương có :

    A. 6 đỉnh      B. 10 đỉnh

    C. 8 đỉnh      D. 12 đỉnh

Câu 2: Hình lập phương có :

    A. 12 cạnh      B. 8 cạnh

    C. 6 cạnh       D. 4 cạnh

Câu 3: Tính diện tích thoi có độ dài hai đường chéo a và b là:

    A. S = a x b      B. a x b : 2

    C. S = a : b      D. a : b : 2

Câu 4: Hình lập phương có :

    A. 6 mặt không bằng nhau

    B. 8 mặt bằng nhau

    C. 8 mặt không bằng nhau

    D. 6 mặt bằng nhau

Câu 5: Cho hình tam giác có diện tích Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án dm2 và chiều cao Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án dm .Độ dài đáy của tam giác đó là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 6: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bên là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. 7,4cm2      B. 14,8 cm2

    C. 74 cm2       D. 1,48 cm2

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Một bồn hoa hình chữ nhật có chiều dài 6m chiều rộng bằng một nửa chiều dài . Ở giữa người ta xây trang trí một hình thoi có các đường chéo bằng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật ( như hình vẽ). Trong hình thoi người ta trồng hoa hồng còn lại trồng hoa cúc .Tính diện tích trồng hoa cúc.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5cm chiều rộng 4 cm và chiều cao 3 cm.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá hay88Sunwin