Học TậpLớp 5

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 2)

Thầy cô biên soạn và giới thiệu tiêu đề Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 2) hay, chi tiết sẽ giúp học sinh ôn luyện, biết cách làm các dạng bài tập Toán lớp 5 từ đó học tốt Toán lớp 5.

Chỉ 70k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 bản word có lời giải chi tiết:

B1: Gửi phí vào tài khoản 011110002558311 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 2)

B2: Nhắn tin tới zalo Vietjack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án.

Xem thử tài liệu tại đây: Link tài liệu

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Trong phép chia :

 

    A. Có phép chia cho số 0

    B. Không có phép chia cho số 0

    C. Số dư lớn hơn số chia

    D. Số bị chia bằng số chia thì thương là 0

Câu 2: Tính giá trị biểu thức Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án bằng cách hợp lý nhất là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 3: Tính nhẩm 45,67 : 0,01 có kết quả là :

    A. 456,7      B. 4,567

    C. 4567       D. 0,4567

Câu 4: Một thuyền máy đi xuôi dòng từ bến A đến bến B. Vận tốc của thuyền máy khi nước lặng là 22,6 km/ giờ và vận tốc của dòng nước là 2,2 km/ giờ. Sau 1 giờ 45 phút thì thuyền máy đến bến B. Tính độ dài quãng sông AB?

    A. 43,4 km      B. 43,4 km / giờ

    C. 434 km       D. 35,96 km

Câu 5: Giá trị của biểu thức 8,2 – 1,5 x 2,08 là :

    A. 13,936      B. 50,8

    C. 139,36      D. 5,08

Câu 6: Cuối năm 2018 số dân của khu vực A là 31250 người , từ cuối năm 2018 đến cuối năm 2019 số dân khu vực A tăng 1,6 %. Đến cuối năm 2019 số dân khu vực A có số người là:

    A. 31750 người      B. 500 người

    C. 31300 người      D. 31570 người

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 4,05 x 1,3 + 4,05 x 1,7

b. 3,4 x 12,5 – 3,4 x 2,5

Câu 2: Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,6m và chiều cao 8dm. Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép hàn).

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

– Hs khoanh tròn mỗi câu đúng được 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B C C A D A

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm)

a. 4,05 x 1,3 + 4,05 x 1,7

    = 4,05 x (1,3 +1,7)

    = 4,05 x 3

    = 12,15

b. 3,4 x 12,5 – 3,4 x 2,5

    = 3,4 x (12,5 – 2,5)

    = 3,4 x 10

    = 34

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Các thành phần của phép cộng là:

    A. Số bị trừ , số trừ , hiệu

    B. Thừa số , thừa số , tích

    C. Số bị chia , số chia , thương

    D. Số hạng , số hạng , tổng

Câu 2: Tính giá trị biểu thức 234,5 x 2 + 234,5 x 7 + 234,5 bằng cách hợp lý nhất là:

    A. 234,5 x (2 + 7)

    B. 234,5 x (2 + 7 + 1)

    C. 234,5 x (2 + 7) + 234,5

    D. 234,5 x 10 + 234,5

Câu 3: Tính nhẩm 234,56 x 0,01 có kết quả là:

    A. 2,3456      B. 23,456

    C. 2345,6      D. 23456

Câu 4: Trong phép chia có dư muốn tìm số bị chia a khi biết số chia b thương c và số dư r là ?

    A. a = c x b – r     (0 < r < b)

    B. a = c x b x r     (0 < r < b)

    C. a = c x b + r     (0 < r < b)

    D. a = c x b : r     (0 < r < b)

Câu 5: Trong phép chia 31,7 : 6,2 thương và số dư là:

    A. Thương 51 số dư 8

    B. Thương 5,1 số dư 0,8

    C. Thương 5,1 số dư 0,08

    D. Thương 5,1 số dư 8

Câu 6: Một trường Tiểu học có diện tích đất trồng cây hoa là 195,5m2, diện tích đất làm phòng học ít hơn diện tích đất trồng hoa là 25,5m2. Diện tích đất trồng hoa và diện tích đất làm phòng học của trường đó là:

    A. 170 m2 B. 212,5 m2

    C. 221m2 D. 365,5m2

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 2,5 x 667,78 x 4

b. 25,67 x 124,6 – 25,6 x 25,67 + 25,67

Câu 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m chiều rộng bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án chiều dài . Trên thửa ruộng dó người ta trồng lúa cứ 100 m2 thu hoạch được 60 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1:Chuyển hỗn số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án theo cách làm nào ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2:Tính nhẩm 28,6 x 0,001có kết quả là:

    A. 0,0286      B. 0,286

    C. 28600       D. 286000

Câu 3:Phép cộng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án được tính như sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 4:Một thuyền máy đi ngược dòng từ bến A đến bến B . Vận tốc của thuyền máy khi nước lặng là 22,6 km/ giờ và vận tốc của dòng nước là 2,2 km/ giờ . Sau 1 giờ 15 phút thì thuyền máy đến bến B .Tính độ dài quãng sông AB?

– Độ dài quãng sông AB là:

    A. 20,4 km      B. 31 km

    C. 25,5 km      D. 255km

Câu 5:Giá trị của biểu thức 6 + 12: 2 x 6 là:

    A. 54        B. 7

    C. 72        D. 42

Câu 6:Hai vòi nước cùng chảy vào bể . Vòi thứ nhất chảy được Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án bể , vòi thứ hai chảy được Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án bể . Hỏi còn bao nhiêu phần bể chưa có nước ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1:Tìm x:

a. 34,5 : x = 1,5 x 2

b. x × 45,7 – 35,7 × x = 100

Câu 2:Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 24m, chiều rộng bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án chiều dài. người ta dành 30% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích đất dùng để làm nhà.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *