Học TậpLớp 2

Bóp nát quả cam Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 – Cánh diều

Trả lời các câu hỏi phần Bóp nát quả cam Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 Cánh diều giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Việt lớp 2 từ đó học tốt môn Tiếng Việt lớp 2.

Giải bài tập Bóp nát quả cam

Chia sẻ

Bạn đang xem: Bóp nát quả cam Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 – Cánh diều

Tiếng Việt lớp 2 trang 130 Câu 1: Nhìn tranh, cho biết các bạn nhỏ trong mỗi tranh đang làm gì?

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các bức tranh và thực hiện theo yêu cầu của đề bài.

Lời giải:

– Tranh 1: các bạn đang cùng nhau đi học.

– Tranh 2: Các bạn đang mặc áo cờ tổ quốc, hát quốc ca.

– Tranh 3: các bạn đang cùng chơi trò lộn cầu vồng.

Tiếng Việt lớp 2 trang 130 Câu 2: Em biết gì về người anh hùng nhỏ tuổi trong những truyện dưới đây?

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các bức tranh và thực hiện theo yêu cầu của đề bài.

Lời giải:

Cả 2 cuốn truyện đều kể về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Trần Quốc Toản rất yêu nước, xung phong tham gia bảo vệ đất nước. Đó là một vị anh hùng dân tộc.

Đọc

Bóp nát quả cam

1. Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược đủ điều, Trần Quốc Toản vô cùng căm giận.

2. Sáng nay, biết Vua họp bàn việc nước ở dưới thuyền rồng, Quốc Toản quyết đợi gặp Vua để nói hai tiếng “xin đánh”. Đợi từ sáng đến trưa, vẫn không gặp được, cậu bèn liều chết xô mấy người lính gác ngã chúi, xăm xăm xuống bến. Quân lính ập đến vây kín. Quốc Toản mặt đỏ bừng bừng, tuốt gươm, quát lớn:

– Ta xuống xin bệ kiến Vua, không kẻ nào được giữ ta lại.

3. Vừa lúc ấy, cuộc họp dưới thuyền rồng tạm nghỉ, Vua cùng các vương hầu ra ngoài mui thuyền.

Quốc Toản bèn chạy đến, quỳ xuống tâu:

– Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin Bệ hạ cho đánh!

Nói xong, cậu tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội.

 Vua truyền cho Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn bảo:

– Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Nhưng xét thấy em còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen. 

Nói rồi, Vua ban cho Quốc Toản một quả cam.

4. Quốc Toản tạ ơn Vua, chân bước lên bờ mà lòng ấm ức: “Vua ban cho cam quý nhưng xem ta như trẻ con, vẫn không cho dự bàn việc nước”. Nghĩ đến quân giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cổ dân mình, cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt.

Thấy Quốc Toản trở ra, mọi người ùa tới. Cậu xòe bàn tay phải cho họ xem cam quý Vua ban. Nhưng quả cam đã nát từ bao giờ.

Theo NGUYỄN HUY TƯỞNG

– Giặc Nguyên: giặc từ phương bắc (Mông Cổ – Trung Quốc), ba lần xâm lược nước ta đều bị thất bại.

– Ngang ngược: bất chấp lẽ phải, tỏ ra không sợ gì.

– Trần Quốc Toản (1267 – 1285): một thiếu niên anh hùng, em vua Trần Nhân Tông, tham gia kháng chiến chống giặc Nguyên.

– Vương hầu: những người có tước vị cao do vua ban.

Đọc hiểu

Tiếng Việt lớp 2 trang 132 Câu 1: Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta?

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc để trả lời câu hỏi.

Lời giải:

Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta.

Tiếng Việt lớp 2 trang 132 Câu 2: Quốc Toản quyết gặp vua để nói gì?

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc để trả lời câu hỏi.

Lời giải:

Quốc Toản quyết gặp vua để xin bệ hạ cho đánh.

Tiếng Việt lớp 2 trang 132 Câu 3: Nhà vua khen và ban thưởng cho Quốc Toản như thế nào?

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc để trả lời câu hỏi.

Lời giải:

Nhà vua khen Quốc Toản còn trẻ mà đã biết lo việc nước và ban cho Quốc Toản một quả cam.

Tiếng Việt lớp 2 trang 132 Câu 4: Chi tiết Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam nói lên điều gì?

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc để trả lời câu hỏi.

Lời giải:

Chi tiết Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam nói lên sự căm thù giặc của Quốc Toản.

Luyện tập

Tiếng Việt lớp 2 trang 132 Câu 1: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm:

a. Nhà vua họp bàn việc nước nhà ở dưới thuyền rồng.

b. Sáng nay, Quốc Toản quyết đến gặp vua.

c. Vừa lúc ấy, vua cùng các vương hầu bước ra.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các câu và chú ý phần in đậm để hoàn thành bài tập

Lời giải:

a. Nhà vua họp bàn việc nước nhà ở đâu?

b. Khi nào Quốc Toản quyết đến gặp vua?

c. Khi nào vua cùng các vương hầu bước ra?

Tiếng Việt lớp 2 trang 132 Câu 2: Hãy nói lời ngạc nhiên, thán phục của em khi đọc câu chuyện trên.

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời.

Lời giải:

Mặc dù còn rất trẻ nhưng Trần Quốc Toản đã biết lo toan việc nước. Trần Quốc Toản quả là một người anh hùng!

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Tiếng Việt lớp 2 trang 132, 133 Bé chơi. Ôn các chữ hoa A, M, N, Q, V…

Tiếng Việt lớp 2 trang 134, 135 Những ý tưởng sáng tạo…

Tiếng Việt lớp 2 trang 135 Thần đồng Lương Thế Vinh …

Tiếng Việt lớp 2 trang 136 Viết về một thiếu nhi Việt Nam…

Tiếng Việt lớp 2 trang 136, 137 Đọc sách báo viết về thiếu nhi…

Tiếng Việt lớp 2 trang 137 Em đã biết những gì, làm được những gì…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *