Học TậpLớp 5

Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội hay nhất

Thầy cô xin giới thiệu 50 bài văn Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội hay nhất, chọn lọc giúp học sinh lớp 5 viết các bài tập làm văn hay hơn. Tài liệu gồm có các nội dung chính sau:

Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội

Bạn đang xem: Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội hay nhất

Dàn ý Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội

– Cuộc họp tiến hành ở đâu, vào thời gian nào?

– Thành phần tham dự là ai?

– Ai điều hành cuộc họp?

– Nội dung cuộc họp?

 • Người điều hành phổ biến nội dung.
 • Thảo luận của lớp (tổ, chi đội)
 • Kết luận cuộc họp.

– Cuộc họp bế mạc vào lúc mấy giờ?

Chữ ký của người có trách nhiệm?

Video Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội

Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội – Mẫu 1

Liên đội trường:……………..
Chi đội lớp 5
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN HỌP LỚP

1. Thời gian địa điểm họp

– Thời gian: 8 giờ ngày 2 tháng 11 năm 2017.

– Địa điểm: Lớp 5B, Trường Tiểu học ………………….

2. Thành phần tham dự

– Cô giáo: Nguyễn Thị Ngọc Lan (chủ nhiệm lớp).

– Toàn thể các bạn học sinh lớp 5B

3. Chủ toạ, thư kí cuộc họp

– Chủ toạ: Nguyễn Minh Ngọc (lớp trưởng)

– Thư ký: Phạm Minh Nam

4. Nội dung cuộc họp: Bàn kế hoạch “Phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” do nhà trường phát động.

5. Diễn biến cuộc họp

a) Bạn Minh Ngọc phổ biến kế hoạch “Phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” do nhà trường phát động và kế hoạch của lớp.

b) Thảo luận

– Bạn Hoàng Bách: nêu ra biện pháp thực hiện phong trào thi đua lập nhiều điểm tốt, tích cực xung phong lên bảng để đạt giờ học xếp loại xuất sắc.

– Bạn Thanh Tùng và Hải đảm nhận công việc dán lại các khẩu hiệu, khung chữ trang trí lớp học.

– Bạn Mai, Linh và Thu đảm nhận công việc trang trí lại góc học tập của lớp, lau bàn ghế, cửa sổ.

– Bạn Hà phụ trách đội văn nghệ, lựa chọn tiết mục và tập luyện để dự thi hội thi văn nghệ của trường.

c) Kết luận của cuộc họp

– Toàn thể lớp sẽ triển khai công việc và tích cực thực hiện để đạt kết quả tốt.

– Các bạn phân công công việc rõ ràng, cụ thể,

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ cùng ngày.

Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)
Chủ tọa
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội – Mẫu 2

Liên đội trường:……………..
Chi đội lớp 5
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN HỌP LỚP

1. Thời gian địa điểm họp

– Thời gian: 14 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2020.

– Địa điểm: Lớp 5A, Trường Tiểu học ………………..

2. Thành phần tham dự

– Cô giáo: ………………….. (chủ nhiệm lớp).

– Toàn thể các bạn học sinh lớp 5A.

3. Chủ toạ, thư kí cuộc họp

– Chủ toạ: Nguyễn Ngọc Duy (lớp trưởng)

– Thư ký: Phan Quỳnh Thư

4. Nội dung cuộc họp: Bàn kế hoạch “Giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học và chăm sóc các bồn hoa, cây con trong vườn trường” do nhà trường phát động.

5. Diễn biến cuộc họp

a) Bạn Duy phổ biến kế hoạch “giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học và chăm sóc các bồn hoa, cây con trong vườn trường” do nhà trường phát động và kế hoạch của lớp.

b) Thảo luận

– Bạn Thuý Diễm: Lớp ta phải quyết tâm giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch sẽ, trang trí lại lớp cho đẹp, cho đúng với quy cách của một lớp học mà nhà trường đã đề ra và đồng thời hàng ngày lớp ta phải phân công tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ các bồn hoa và các cây con theo khu vực đã phân công cho lớp mình để cây mau lớn và tươi đẹp.

– Bạn Thanh Tùng: xung phong mang chổi quét trần nhà và mạng nhện.

– Bạn Nam Đức và bạn Nam Thuật nhận dán lại các khẩu hiệu và sửa soạn lại các lọ hoa trên tường.

– Bạn Hà nhận làm lại bảng theo dõi thi đua của lớp.

– Bạn Mai Hạ yêu cầu các tổ thay phiên nhau trực nhật, lau bàn ghế, cửa sổ, bảng đen.

– Bạn Thanh Hà yêu cầu cả lớp phân công nhau tưới nước các bồn hoa và vườn cây con của lớp mà trường phân công chăm sóc.

c) Kết luận của cuộc họp

– Toàn thể lớp sẽ tham gia làm vệ sinh lớp vào sáng ngày 14 tháng 10.

– Hàng tuần các tổ phân công trực nhật và tưới nước các bồn hoa, vườn cây.

– Mua thêm thùng tưới nước, khăn lau, chổi…

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày.

Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)
Chủ tọa
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội – Mẫu 3

Liên đội trường:……………..
Chi đội lớp 5
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN HỌP LỚP

I. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: 10h sáng ngày 7 tháng 9 năm 20…

2. Địa điểm: Phòng học lớp 5A,Trường tiểu học ……………

II. Thành phần tham dự

– Thầy Trần Anh Khoa, chủ nhiệm lớp.

– Toàn thể học sinh lớp 5A.

III. Chủ tọa, thư ký

Chủ tọa: Lê Ngọc Hoa, lớp trưởng.

Thư ký: Phạm Khánh Linh, tổ trưởng tổ 1.

IV. Nội dung họp lớp

Bàn về kế hoạch học tập và hoạt động học kỳ 1, năm học 20… – 20…

V. Diễn biến cuộc họp

1. Lớp trưởng phổ biến kế hoạch học tập và hoạt động của lớp trong, học kỳ 1 năm học 20… – 20…..

2. Thảo luận:

– Bạn Hoàng Long đề nghị tổ chức các đợt thi đua học tập của các bạn trong từng tuần, từng tháng.

– Bạn Thu Hà nói về các biện pháp đẩy mạnh phong trào hoạt động của lớp: tham gia đầy đủ các phong trào của trường, chuẩn bị, tập luyện tốt để đạt thành tích các phong trào, cả lớp phải cùng tham gia.

– Bạn Trần An giới thiệu kinh nghiệm học tập môn Toán.

– Bạn Ngọc Quỳnh giới thiệu kinh nghiệm học tập môn Văn và các môn xã hội.

– Bạn Mai Trang đề nghị đẩy mạnh phong trào giúp nhau học tập: tổ chức học nhóm, sắp xếp chỗ ngồi xen kẽ các bạn khá và yếu, hàng tuần tổ chức buổi thảo luận về những bài khó.

– Bạn Quốc Anh nói về việc thực hiện nội quy của lớp: đi học đúng giờ, trực nhật, lao động tốt…

3. Thầy giáo chủ nhiệm phát biểu ý kiến:

– Tổng kết các chỉ tiêu học tập và hoạt động cả lớp đề ra: có từ 50– 60% học sinh tiên tiên, 15% – 20% học sinh giỏi…

– Toàn chi đội cần phân công công việc cụ thể cho các bạn để thực hiện tốt chỉ tiêu học tập và hoạt động.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 phút ngày 7 tháng 9 năm 20…

Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)
Chủ tọa
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội – Mẫu 4

Trường Tiểu học…….
Tổ 1 – Lớp 5B

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày…. tháng…… năm…..

BIÊN BẢN HỌP TỔ

I. Thời gian, địa điểm họp:

 • Thời gian: 16 giờ 30 phút, ngày …. tháng… năm……
 • Địa điểm: Lớp 5B.

II. Thành phần tham dự:

 • Nguyễn Hồng Nam, Tổ trưởng.
 • Hà Thị Mỹ, Tổ phó học tập, Chi đội trưởng.
 • Lưu Ngọc Hà, Tổ phó kỉ luật.
 • Lê Thị Tú, Thư kí.
 • Các thành viên trong tổ.

III. Nội dung buổi họp:

 • Kiểm điểm công tác tháng 11.
 • Kế hoạch, công tác tháng 12.

IV. Diễn biến cuộc họp:

1. Kiểm điểm:

Bạn Nam tổng kết những điểm 10 trong tổ, ghi vào sổ thành tích những bạn được tuyên dương dưới cờ. Nhận xét tinh thần tham gia các phong trào của từng thành viên và rút kinh nghiệm một số khuyết điểm mà những bạn mắc phải.

2. Kế hoạch, công tác tháng 12:

– Bạn Mỹ:

 • Theo yêu cầu của cô giáo, mỗi bạn phải hoàn thành tốt và đúng thời hạn đồ dùng học tập môn Toán.
 • Chỉ tiêu mỗi bạn 1kg giấy đóng góp cho phong trào kế hoạch nhỏ.
 • Đạt mức 100% bạn không đi học muộn.

– Bạn Hà:

 • Thực hiện tốt công việc sao Đỏ do mình phụ trách.
 • Vệ sinh sạch sẽ, tuyệt đối không có rác trong khu vực mình trực.
 • Khi xếp hàng ở sân, 100% bạn không trao đổi trong hàng ngũ.

– Bạn Nam:

 • Đề nghị các bạn trong tổ đạt điểm 10 nhiều hơn ở môn toán.
 • Cần tích cực hơn trong việc phát biểu, đóng góp xây dựng bài.

V. Kết luận cuộc họp:

 • Các tổ viên đồng ý với nội dung cuộc họp.
 • Tất cả nhất trí quyết tâm thực hiện tốt những nội dung trong buổi họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 15 phút.

Thư kí Chủ tọa

…………

Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội – Mẫu 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC……………..
TỔ …..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN HỌP TỔ 3

V/v: Họp bàn công tác kế hoạch nhỏ và học tập của tổ.

I. Thời gian:

7 giờ 30 phút sáng ngày 5/12/20…..

II. Địa điểm:

Phòng 4, dãy lầu 2, lớp 5A, trường Tiểu học …………………..

III. Thành phần tham dự:

Chủ trì họp: Mai Thanh Hương (tổ trưởng).

Thư kí: Nguyễn Ngọc Bội (tổ phó).

Thành phần tham dự: 9 đội viên của tổ. Vắng: không vắng.

IV. Nội dung cuộc họp:

1) Tổ trưởng thông báo về kế hoạch nhỏ: học sinh nộp giấy vụn, nhựa, ve chai, để đạt yêu cầu, mỗi bạn cần nộp 20 vỏ lon bia, 3kg giấy vụn.

– Cả tổ nhất trí nộp đầy đủ trong ngày 10/12 để mang đến kho văn phòng Đội cho gọn trong ngày.

2) Tình hình học tập:

– Bạn Tổ trưởng nêu:

+ Tổ ta không có bạn nào yếu kém nhưng điểm 10 chưa nhiều. Vậy có bạn nào có sáng kiến gì để nâng cao thành tích học tập của tổ?

+ Sau nhiều phát biểu chọn lựa, bàn cãi cho phù hợp, toàn thể tổ đã nhất trí ý kiến chung như sau:

a) Truy bài lẫn nhau mười lăm phút đầu giờ khi hồi trống đổ, giúp bạn chưa thuộc bài ôn lại kiến thức cũ.

b) Học nhóm tại nhà buổi chiều như sau:

– Nhóm 1: Hương, Hiếu, Ngọc, Bội, Nhi.

– Nhóm 2: Minh Tịnh, Trà, Chi, Tú, Mai, Hoà.

Việc 1: Ôn tập bài cũ, giải bài tập cô cho (kiểm tra chéo)

Việc 2: Chuẩn bị bài mới vào vở tự học.

Việc 3: Giúp đỡ bạn yếu kém chưa làm được bài. Phụ trách việc này là Mai Thanh Hương – tổ trưởng.

Cuộc họp kết thúc lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)
Chủ tọa
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội – Mẫu 6

Lớp 5A Trường Tiểu học

Nguyễn Nghiêm 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP   

1. Thời gian địa điểm họp

   – Thời gian: 14 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2017.

   – Địa điểm: Lớp 5A, Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm.

2. Thành phần tham dự

   – Cô giáo: Phạm Thị Ngọc Diệp (chủ nhiệm lớp).

   – Toàn thể các bạn học sinh lớp 5A.

3. Chủ toạ, thư kí cuộc họp

   – Chủ toạ: Nguyễn Ngọc Duy (lớp trưởng)

   – Thư ký: Phan Quỳnh Thư

4. Nội dung cuộc họp: Bàn kế hoạch “Giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học và chăm sóc các bồn hoa, cây con trong vườn trường” do nhà trường phát động.

5. Diễn biến cuộc họp

   a) Bạn Duy phổ biến kế hoạch “giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học và chăm sóc các bồn hoa, cây con trong vườn trường” do nhà trường phát động và kế hoạch của lớp.

   b) Thảo luận

   – Bạn Thuý Diễm: Lớp ta phải quyết tâm giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch sẽ, trang trí lại lớp cho đẹp, cho đúng với quy cách của một lớp học mà nhà trường đã đề ra và đồng thời hàng ngày lớp ta phải phân công tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ các bồn hoa và các cây con theo khu vực đã phân công cho lớp mình để cây mau lớn và tươi đẹp.

   – Bạn Thanh Tùng: xung phong mang chổi quét trần nhà và mạng nhện.

   – Bạn Nam Đức và bạn Nam Thuật nhận dán lại các khẩu hiệu và sửa soạn lại các lọ hoa trên tường.

   – Bạn Hà nhận làm lại bảng theo dõi thi đua của lớp.

   – Bạn Mai Hạ yêu cầu các tổ thay phiên nhau trực nhật, lau bàn ghế, cửa sổ, bảng đen.

   – Bạn Thanh Hà yêu cầu cả lớp phân công nhau tưới nước các bồn hoa và vườn cây con của lớp mà trường phân công chăm sóc.

   c) Kết luận của cuộc họp

   – Toàn thể lớp sẽ tham gia làm vệ sinh lớp vào sáng ngày 14 tháng 10.

   – Hàng tuần các tổ phân công trực nhật và tưới nước các bồn hoa, vườn cây.

   – Mua thêm thùng tưới nước, khăn lau, chổi…

   Cuộc họp kết thúc vảo lúc 16 giờ cùng ngày.

Thư ký

Phan Quỳnh Thư

Chủ toạ

Nguyễn Ngọc Duy

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá