Học TậpLớp 4

Lý thuyết Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ – Toán lớp 4

Tóm tắt nội dung chính bài Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ lớp 4 môn Toán gồm lý thuyết ngắn gọn, các dạng bài tập về Phân số thập phân điển hình và các ví dụ minh họa giúp học sinh nắm vững kiến thức từ đó biết cách làm bài tập Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ Toán lớp 4. 

Lý thuyết Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ lớp 4

Bạn đang xem: Lý thuyết Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ – Toán lớp 4

1. Biểu thức có chứa hai chữ

Ví dụ: Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được … con cá. Em câu được … con cá. Cả hai anh em câu được … con cá.

Số cá câu được có thể là:

Số cá của anh

Số cá của em

Số cá của

3

2

3 + 2

4

0

4 + 0

0

1

0 + 1

a

b

a + b

a + b là biểu thức có chứa hai chữ.

Nếu a = 3 và b = 2 thì a + b = 3 + 2 = 5; 5 là một giá trị của biểu thức a + b.

Nếu a = 4 và b = 4 thì a + b = 4 + 0 = 4; 4 là một giá trị của biểu thức a + b.

Nếu a = 0 và b = 1 thì a + b = 0 + 1 = 1; 1 là một giá trị của biểu thức a + b.

Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b .

2. Biểu thức có chứa ba chữ

Ví dụ: An, Bình và Cường cùng đi câu cá. An câu được … con cá. Bình câu được … con cá, Cường câu được … con cá. Cả ba người câu được … con cá.

Số cá câu được có thể là:

Số cá của An

Số cá của Bình

Số cá của Cường

Số cá của cả ba người

2

3

4

2 + 3 + 4

5

1

0

5 + 1 + 0

1

0

2

1 + 0 + 2

a

b

c

a + b + c

a + b + c là biểu thức có ba chữ.

Nếu a = 2; b = 3 và c = 4 thì a + b + c = 2 + 3 + 4 = 5 + 4 = 9;

  9 là một giá trị của biểu thức a + b + c.

Nếu a = 5; b = 1 và c = 0 thì a + b + c = 5 + 1 + 0 = 6 + 0 = 6;

  6 là một giá trị của biểu thức a + b + c.

Nếu a = 1; b = 0 và c = 2 thì a + b + c = 1 + 0 + 2 = 1 + 2 = 3;

  3 là một giá trị của biểu thức a + b + c.

Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b + c.

Biểu thức có chứa hai chữ bao gồm số, dấu tính và hai chữ.

Biểu thức có chứa ba chữ bao gồm số, dấu tính và ba chữ.

Mỗi lần thay chữ bằng số ta tìm được một giá trị của biểu thức ban đầu.

Xem thêm các bài tổng hợp lý thuyết Toán lớp 4 đầy đủ, chi tiết khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá