Học TậpLớp 4

Lý thuyết Chia một tích cho một số – Toán lớp 4

Tóm tắt nội dung chính bài Chia một tích cho một số lớp 4 môn Toán gồm lý thuyết ngắn gọn, các dạng bài tập về Phân số thập phân điển hình và các ví dụ minh họa giúp học sinh nắm vững kiến thức từ đó biết cách làm bài tập Chia một tích cho một số Toán lớp 4. 

Lý thuyết Chia một tích cho một số lớp 4

Bạn đang xem: Lý thuyết Chia một tích cho một số – Toán lớp 4

a) Tính và so sánh giá trị của các biểu thức:

(9 x 15) : 3

9 x (15 : 3)

(9 : 3) x 15

Ta có:

(9 x 15) : 3 = 135 : 3 = 45

9 x (15 : 3) = 9 x 5 = 45

(9 : 3) x 15 = 3 x 15 = 45

Vậy: (9 x 15) : 3 = 9 x (15 : 3) = (9 : 3) x 15

b) Tính và so sánh giá trị của các biểu thức:

(7 x 15) : 3 và 7 x (15 : 3)

Ta có:

(7 x 15) : 3 = 105 : 3 = 35

7 x (15 : 3) = 7 x 5 = 35   

Vậy: (7 x 15) : 3 = 7 x (15 : 3)

Nhận xét: Ta không tính (7 : 3) x 15 vì 7 không chia hết cho 3.

Kiến thức cần nhớ: Khi chia một tích cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhận kết quả với thừa số kia.

(a x b) : c = a : c x b = a x b : c

Xem thêm các bài tổng hợp lý thuyết Toán lớp 4 đầy đủ, chi tiết khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá hay88