Học TậpLớp 4

Lý thuyết Nhân với 10, 100, 1000. Chia cho 10, 100, 1000 – Toán lớp 4

Tóm tắt nội dung chính bài Nhân với 10, 100, 1000. Chia cho 10, 100, 1000 lớp 4 môn Toán gồm lý thuyết ngắn gọn, các dạng bài tập về Phân số thập phân điển hình và các ví dụ minh họa giúp học sinh nắm vững kiến thức từ đó biết cách làm bài tập Nhân với 10, 100, 1000. Chia cho 10, 100, 1000 Toán lớp 4. 

Lý thuyết Nhân với 10, 100, 1000. Chia cho 10, 100, 1000 lớp 4

Bạn đang xem: Lý thuyết Nhân với 10, 100, 1000. Chia cho 10, 100, 1000 – Toán lớp 4

1.  Nhân với 10. Chia cho 10

.

a) 35 x 10 = ?

35 x 10 = 10 x 35 = 1 chục x 35 = 35 chục = 350.

Vậy: 35 x 10 = 350

Khi nhân một số tự nhiên với 10 ta chỉ việc viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó.

b) Ngược lại, từ 35 x 10 = 350

Ta có:  350 : 10 = 35

Khi chia số tròn chục cho 10 ta chỉ việc bỏ bớt đi một chữ số 0 ở bên phải số đó.

2. Nhân với 100, 1000. Chia cho 100, 1000.

Tương tự, ta có:

a) 35 x 100 = 3500

3500 : 100 = 35                                              

b) 35 x 1000 = 35000

35000 : 1000 = 35

3. Nhận xét chung:

– Khi nhân số tự nhiên với 10, 100, 1000, … ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba,… chữ số 0 vào bên phải số đó.

– Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,… cho 10, 100, 1000,… ta chỉ việc bỏ bớt một, hai, ba, … chữ số 0 ở bên phải số đó.

Xem thêm các bài tổng hợp lý thuyết Toán lớp 4 đầy đủ, chi tiết khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *