Học TậpLớp 4

Lý thuyết Phân số – Toán lớp 4

Tóm tắt nội dung chính bài Phân số lớp 4 môn Toán gồm lý thuyết ngắn gọn, các dạng bài tập về Phân số thập phân điển hình và các ví dụ minh họa giúp học sinh nắm vững kiến thức từ đó biết cách làm bài tập Phân số Toán lớp 4. 

Lý thuyết Phân số lớp 4

Bạn đang xem: Lý thuyết Phân số – Toán lớp 4

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết: 

Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang.

Cách đọc phân số: Đọc số trên tử + phần + số dưới mẫu.

Ví dụ: Chia hình tròn thành 4 phần bằng nhau, tô màu 3 phần.

Ta nói đã tô màu 3 phần tư hình tròn.

Ta viết: 34 , đọc là ba phần tư.

Ta gọi 34 là phân số, có tử số là 3, mẫu số là 4.

Mẫu số là số tự nhiên viết dưới gạch ngang. Mẫu số cho biết hình tròn được chia thành 4 phần bằng nhau.

Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Tử số cho viết 3 phần bằng nhau đã được tô màu.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Chỉ ra mẫu số và tử số của một phân số

Phương pháp:

Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào ô trống.

Phân số

Tử số

Mẫu số

38

 

 

 

1

3

519

 

 

Lời giải:

Phân số

Tử số

Mẫu số

318

3

18

13

1

3

59

5

9

Dạng 2: Đọc và viết phân số

Phương pháp:

Các đọc phân số: Đọc số trên tử + phần + số dưới mẫu.

Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang.

Ví dụ: Phân số nào dưới đây có cách đọc là hai phần ba?

A.23

B.32

C.123

Lời giải:

Phân số 23 có tử số bằng 2, mẫu số bằng 3. Phân số 23 được đọc là hai phần ba.

Phân số 32 có tử số bằng 3, mẫu số bằng 2. Phân số 32 được đọc là ba phần hai.

Phân số 123 có tử số bằng 1, mẫu số bằng 23. Phân số 123 được đọc là một phần hai mươi ba.

Vậy đáp án cần chọn là A.

Dạng 3: Viết phân số của một hình cho trước

Phương pháp:

Bước 1: Đếm xem hình đã cho được chia thành mấy phần bằng nhau.

Bước 2: Số phần bằng nhau chính là mẫu số, tử số là số phần được tô màu.

Ví dụ: Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây:

Lời giải:

Ở hình 1: Hình vẽ đã cho được chia thành 5 phần bằng nhau, trong đó có 3 phần được tô màu. Vậy phân số chỉ phần đã tô màu trong hình vẽ đã cho là: 35

Ở hình 2: Hình vẽ đã cho được chia thành 4 phần bằng nhau, trong đó có 1 phần được tô màu. Vậy phân số chỉ phần đã tô màu trong hình vẽ đã cho là: 14

Ở hình 3: Hình vẽ đã cho được chia thành 3 phần bằng nhau, trong đó có 1 phần được tô màu. Vậy phân số chỉ phần đã tô màu trong hình vẽ đã cho là: 13

Xem thêm các bài tổng hợp lý thuyết Toán lớp 4 đầy đủ, chi tiết khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá hay88Sunwin