Học TậpLớp 4

Lý thuyết Phép chia phân số – Toán lớp 4

 Tóm tắt nội dung chính bài Phép chia phân số lớp 4 môn Toán gồm lý thuyết ngắn gọn, các dạng bài tập về Phân số thập phân điển hình và các ví dụ minh họa giúp học sinh nắm vững kiến thức từ đó biết cách làm bài tập Phép chia phân số Toán lớp 4. 

Lý thuyết Phép chia phân số lớp 4

Bạn đang xem: Lý thuyết Phép chia phân số – Toán lớp 4

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết: 

Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm như sau: Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Ví dụ: Phân số 116 là phân số đảo ngược của phân số 611 .

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tìm phân số đảo ngược của các phân số cho trước.

Phương pháp:

Phân số ba là phân số đảo ngược của phân số  ab.

Ví dụ: Viết phân số đảo ngược của các phân số sau: 27;311;216 .

Lời giải:

Phân số đảo ngược của phân số 27 là: 72.

Phân số đảo ngược của phân số 311 là: 113 .

Phân số đảo ngược của phân số 216 là: 621 .

Dạng 2: Tìm thương của hai phân số.

Phương pháp:

Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm như sau: Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Ví dụ: Tính 59:47:

Lời giải:

59:47=59×74=3536

Ta có:

Vậy phép chia 59:47 có kết quả bằng 3536.

Dạng 3: Tìm x.

Phương pháp:

Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Ví dụ: Tìm x, biết: x ×18=37

Lời giải:

x= 37:18

x= 37×8

x= 247

Dạng 4: Toán có lời văn.

Phương pháp:

Bước 1: Đọc và tìm hiểu đề bài.

Bước 2: Tìm cách giải.

Bước 3: Trình bày bài giải và kiểm tra kết quả vừa tìm được.

Ví dụ 1: Một hình bình hành có diện tích 35m2 , chiều cao 12m . Hỏi độ dài đáy của hình bình hành bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Độ dài đáy của hình bình hành bằng đã cho là:

35:12=35×21=65(m)

Đáp số:65m

Xem thêm các bài tổng hợp lý thuyết Toán lớp 4 đầy đủ, chi tiết khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá