Học TậpLớp 4

Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số – Toán lớp 4

Tóm tắt nội dung chính bài Quy đồng mẫu số các phân số lớp 4 môn Toán gồm lý thuyết ngắn gọn, các dạng bài tập về Phân số thập phân điển hình và các ví dụ minh họa giúp học sinh nắm vững kiến thức từ đó biết cách làm bài tập Quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4. 

Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số lớp 4

Bạn đang xem: Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số – Toán lớp 4

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết: 

Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

Lấy tử số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

Ví dụ: Quy đồng mẫu số các phân số: 13 và 35

Lời giải:

Hai phân số 13 và 35 có mẫu số chung là 15.

Ta lấy tử số và mẫu số của phân số 13 với 5, ta được: 13=1×53×5=515.

Ta lấy tử số và mẫu số của phân số 35 với 3 ta được: 35=3×35×3=915.

Vậy quy đồng mẫu số hai phân số 13 và 35 ta được hai phân số 515 và 915.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Quy đồng mẫu số hai phân số

Phương pháp:

Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

Lấy tử số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất,

Ví dụ: Quy đồng mẫu số hai phân số 19 và 45 .

Lời giải:

Hai phân số 19 và 45 có mẫu số chung là 45.

Ta lấy tử số và mẫu số của phân số 19 với 5, ta được: 19=1×59×5=545 .

Ta lấy tử số và mẫu số của phân số 45 với 9 ta được: 45=4×95×9=3645 .

Vậy quy đồng mẫu số hai phân số 19 và 45 ta được hai phân số 545 và 3645 .

Dạng 2: Quy đồng mẫu số hai phân số (Một mẫu chia hết cho mẫu còn lại)

Phương pháp:

Nếu mẫu số của phân số thứ hai mà chia hết cho mẫu số của phân số thứ nhất thì ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số như sau:

+ Lấy mẫu số chung là mẫu số của phân số thứ hai.

+ Tìm thừa số phụ bằng cách lấy mẫu số thứ hai cho cho mẫu số thứ nhất.

+ Nhân cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất với thừa số phụ tương ứng.

+ Giữ nguyên phân số thứ hai

Ví dụ: Quy đồng mẫu số hai phân số 34 và 316 .

Lời giải:

Ta thấy mẫu số của phân số 316 chia hết cho mẫu số của phân số 34 (16 : 4 = 4).

Ta quy đồng mẫu số hai phân số 34 và 316 như sau:

34=3×44×4=1216 và giữ nguyên phân số 316 .

Vậy quy đồng mẫu số hai phân số 34 và 316 ta được hai phân số 1216 và 316 .

Xem thêm các bài tổng hợp lý thuyết Toán lớp 4 đầy đủ, chi tiết khác:

  •  

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá hay88