Học TậpLớp 4

Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu số – Toán lớp 4

Tóm tắt nội dung chính bài So sánh hai phân số khác mẫu số lớp 4 môn Toán gồm lý thuyết ngắn gọn, các dạng bài tập về Phân số thập phân điển hình và các ví dụ minh họa giúp học sinh nắm vững kiến thức từ đó biết cách làm bài tập So sánh hai phân số khác mẫu số Toán lớp 4. 

Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu số lớp 4

Bạn đang xem: Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu số – Toán lớp 4

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết: 

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.

Trong hai phân số (khác 0) có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

Ví dụ: So sánh hai phân số: 37 và 25

Lời giải:

Quy đồng mẫu số hai phân số 37 và 25 :

37=3×57×5=153525=2×75×7=1435

1535>1435 nên 37>25

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: So sánh hai phân số khác mẫu số

Phương pháp:

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.

Ví dụ: Trong hai phân số 73 và 58 , phân số nào nhỏ hơn?

Lời giải:

Quy đồng mẫu số hai phân số 73và 58 :

Dạng 2: So sánh phân số có cùng tử số (khác mẫu)

Phương pháp:

Trong hai phân số (khác 0) có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

Ví dụ: So sánh hai phân số 139 và 1311.

Lời giải:

Cách 1:

Quy đồng mẫu số hai phân số 139 và1311:

139=13×119×11=14399;1311=13×911×9=11799

Vì 14399>11799  nên 139>1311.

Cách 2:

Hai phân số 139 và 1311 có cùng tử số nên ta đi so sánh mẫu số của hai phân số đó. Do phân số 139 có mẫu số nhỏ hơn mẫu số của phân số 1311 nên 139>1311 .

Dạng 3: Sắp xếp

Phương pháp:

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.

Trong hai phân số (khác 0) có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

Ví dụ: Sắp xếp các phân số sau đây theo thứ tự từ bé đến lớn.

Xem thêm các bài tổng hợp lý thuyết Toán lớp 4 đầy đủ, chi tiết khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *