Học TậpLớp 4

Lý thuyết Tìm hai số khi biết hiệu và tí số của hai số đó – Toán lớp 4

Tóm tắt nội dung chính bài Tìm hai số khi biết hiệu và tí số của hai số đó lớp 4 môn Toán gồm lý thuyết ngắn gọn, các dạng bài tập về Phân số thập phân điển hình và các ví dụ minh họa giúp học sinh nắm vững kiến thức từ đó biết cách làm bài tập Tìm hai số khi biết hiệu và tí số của hai số đó Toán lớp 4. 

Lý thuyết Tìm hai số khi biết hiệu và tí số của hai số đó lớp 4

Bạn đang xem: Lý thuyết Tìm hai số khi biết hiệu và tí số của hai số đó – Toán lớp 4

1. Cách giải:

Để giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số ta có thể làm như sau:

Bước 1: Vẽ sơ đồ biểu diễn hai số

Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau

Bước 3: Tìm số lớn hoặc số bé:

Số lớn = (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) × số phần của số lớn

Số bé = (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) × số phần của số bé

2. Một số bài toán minh họa

Ví dụ 1: Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi mẹ bằng 72 tuổi con. Tính tuổi của mỗi người.

Lời giải:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7 – 2 = 5 (phần)

Tuổi con là: 25 : 5 × 2 = 10 (tuổi)

Tuổi mẹ là: 10 + 25 = 35 (tuổi)

Đáp số:

Tuổi con: 10 tuổi

Tuổi mẹ: 35 tuổi

Ví dụ 2: Một cửa hàng có số mét vải trắng ít hơn số mét vải hoa là 15m. Tính số mét vải mỗi loại, biết rằng số vải trắng bằng 23 số vải hoa.

Lời giải:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

3 – 2 = 1 (phần)

Số mét vải trắng là:

15 × 2 = 30 (m)

Số mét vải hoa là:

30 + 15 = 45 (m)

Đáp số:

Số vải trắng: 30m

Số vải hoa: 45m

Ví dụ 3: Nêu bài toán rồi giải bài toán theo sơ đồ sau:

Lời giải

Bài toán: Hiệu của hai số là 18. Tỉ số của hai số đó là 25 . Tìm hai số đó.

Giải bài toán:

Theo bài toán, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 2 = 3 (phần)

Số bé là:

18 : 3 × 2 = 12

Số lớn là:

12 + 18 = 30

Đáp số:

Số bé: 12

Số lớn: 30

Xem thêm các bài tổng hợp lý thuyết Toán lớp 4 đầy đủ, chi tiết khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá hay88