Học TậpLớp 4

Lý thuyết Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó – Toán lớp 4

Tóm tắt nội dung chính bài Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó lớp 4 môn Toán gồm lý thuyết ngắn gọn, các dạng bài tập về Phân số thập phân điển hình và các ví dụ minh họa giúp học sinh nắm vững kiến thức từ đó biết cách làm bài tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4. 

Lý thuyết Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó lớp 4

Bạn đang xem: Lý thuyết Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó – Toán lớp 4

1. Cách giải

Để giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số ta có thể làm như sau:

Bước 1: vẽ sơ đồ biểu diễn hai số

Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau

Bước 3: Tìm số lớn hoặc số bé:

Số lớn = (Tổng : tổng số phần bằng nhau) × số phần của số lớn

Số bé = (Tổng : tổng số phần bằng nhau) × số phần của số bé

2. Một số bài toán minh họa

Ví dụ 1: Tổng của hai số là 75. Tỉ số của hai số đó là  14. Tìm hai số đó.

Lời giải:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

1 + 4 = 5 (phần)

Số bé là: 75 : 5 × 1 = 15

Số lớn là: 75 – 15 = 60

Đáp số:

Số bé: 15

Số lớn: 60

Ví dụ 2: Hai bao gạo chứa tổng cộng 96kg gạo. Biết rằng số gạo ở bao thứ hai bằng 53 số gạo ở bao thứ nhất. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kigam gạo?

Lời giải:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số gạo ở bao thứ nhất là:

96 : 8 × 3 = 36 (kg)

Số gạo ở bao thứ hai là:

96 – 36 = 60 (kg)

Đáp số:

Bao thứ nhất: 30kg gạo

Bao thứ hai: 60kg gạo

Ví dụ 3: Nêu bài toán rồi giải bài toán theo sơ đồ sau:

Lời giải:

Bài toán: Tổng hai loại bóng đèn trắng và bóng đèn màu là 148 bóng. Biết rằng số bóng đèn trắng bằng 13 số bóng đèn màu. Hỏi số bóng đèn mỗi loại là bao nhiêu?

Giải bài toán:

Theo bài toán, tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4 (phần)

Số bóng đèn màu trắng là:

148 : 4 × 1 = 37 (bóng)

Số bóng đèn màu là:

148 – 37 = 111 (bóng)

Đáp số:

Bóng đèn trắng: 37 bóng đèn

Bóng đèn màu: 111 bóng đèn

Xem thêm các bài tổng hợp lý thuyết Toán lớp 4 đầy đủ, chi tiết khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá