Học TậpLớp 2

Review 2 Self – check Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức)

Thầy cô biên soạn và giới thiệu lời giải Review 2 Self – check Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi SGK Tiếng Anh lớp 2 Review 2 từ đó học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

Review 2 Self – check Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức)

Bạn đang xem: Review 2 Self – check Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức)

1. Listen and tick (Hãy nghe và tích)

Bài nghe:

Review 2 Self - check Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) (ảnh 1)

Đáp án:

1. a

 

2. b

3. a

Audio script: 

1. jam (mứt)

2. volleyball (bóng chuyền)

3. square (hình vuông)

2. Listen and circle (Hãy nghe và khoanh tròn)

Bài nghe:

Review 2 Self - check Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) (ảnh 2)

Đáp án:

1. q

2. j

3. x

4. v

Audio script:

1. q

2. j

3. x

4. v

3. Write and say (Hãy viết và nói)

Review 2 Self - check Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) (ảnh 3)

Đáp án:

1. fox (con cáo)

2. question (câu hỏi)

3. juice (nước ép)

4. village (ngôi làng)

4. Read and tick (Hãy đọc và tích)

Review 2 Self - check Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) (ảnh 4)

Đáp án và hướng dẫn giải:

1. A: Có một cái hộp à? – B: Đúng vậy.

Đáp án a

2. A: Bạn có thể vẽ một cái xe tải không? – B: Mình có thể.

Đáp án a

3. A: Cậu ấy đang làm gì vậy? – B: Cậu ấy đang giải đố.

Đáp án b

5. Find the words (Hãy tìm các từ)

Review 2 Self - check Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) (ảnh 5)

Đáp án:

Review 2 Self - check Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) (ảnh 6)

6. Write the words (Hãy viết các từ)

Review 2 Self - check Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) (ảnh 7)

Đáp án:

Review 2 Self - check Tiếng Anh lớp 2 (Kết nối tri thức) (ảnh 8)

Dịch:

Village (ngôi làng)

Square (hình vuông)

Box (cái hộp)

Juice (nước ép)

Jelly (thạch)

Volleyball (bóng chuyền)

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *