Học TậpLớp 2

Thư Trung thu Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 – Cánh diều

Trả lời các câu hỏi phần Thư Trung thu Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 Cánh diều giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Việt lớp 2 từ đó học tốt môn Tiếng Việt lớp 2.

Giải bài tập Thư Trung thu

Bài đọc

Bạn đang xem: Thư Trung thu Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 – Cánh diều

Thư Trung thu

(Trích)

Mỗi năm, đến tết Trung thu, Bác càng nhớ các cháu.

Các cháu gửi thư cho Bác nhiều lắm. Bác rất vui. Nhưng vì Bác bận quá, không trả lời riêng cho từng cháu được. Nhân dịp tết Trung thu, Bác gửi các cháu thư này

Ai yêu nhi đồng

Bằng Bác Hồ Chí Minh?

Tính các cháu ngoan ngoãn

Mặt các cháu xinh xinh.

Mong các cháu cố gắng

Thi đua học và hành,

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

Tùy theo sức của mình,

Để tham gia kháng chiến,

Để gìn giữ hòa bình.

Các cháu hãy xứng đáng

Cháu Bác Hồ Chí Minh.

Hôn các cháu

Hồ Chí Minh

Đọc hiểu

Tiếng Việt lớp 2 trang 119 Câu 1: Bác Hồ gửi bức thư trên cho ai?

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc để trả lời các câu hỏi.

Lời giải:

Bác Hồ gửi bức thư cho các cháu thiếu nhi.

Tiếng Việt lớp 2 trang 119 Câu 2: Tìm những câu thơ thể hiện các ý sau:

a. Bác Hồ rất yêu thiếu nhi.

b. Thiếu nhi rất đáng yêu.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc để trả lời các câu hỏi.

Lời giải:

a. Ai yêu nhi đồng

Bằng Bác Hồ Chí Minh?

b. Tính các cháu ngoan ngoãn

Mặt các cháu xinh xinh.

Tiếng Việt lớp 2 trang 119 Câu 3: Bác Hồ khuyên thiếu nhi điều gì?

Học thuộc lòng bài thơ trong bức thư của Bác Hồ.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc để trả lời các câu hỏi.

Lời giải:

Bác Hồ khuyên thiếu nhi cố gắng học hành.

Luyện tập

Tiếng Việt lớp 2 trang 120 Câu 1: Những từ nào trong câu sau cho biết câu đó là một lời đề nghị, lời khuyên:

a. Mong các cháu cố gắng.

b. Các cháu hãy cố gắng.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ đề bài và hoàn thành bài tập.

Lời giải:

a. Mong các cháu cố gắng.

b. Các cháu hãy cố gắng.

Tiếng Việt lớp 2 trang 120 Câu 2: Đặt một cây với từ mong hoặc từ hãy để nói lời đề nghị của em với người khác.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ đề bài và hoàn thành bài tập.

Lời giải:

– Mong cậu cho tớ mượn chiếc bút chì này.

– Cậu hãy nhặt mẩu giấy đó lên đi.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Tiếng Việt lớp 2 trang 115, 116, 117 Con Rồng cháu Tiên…

Tiếng Việt lớp 2 trang 117, 118 Con Rồng cháu Tiên …

Tiếng Việt lớp 2 trang 120 Con Rồng cháu Tiên…

Tiếng Việt lớp 2 trang 121 Viết về đất nước, con người Việt Nam…

Tiếng Việt lớp 2 trang 121, 122 Đọc sách báo viết về người Việt Nam…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *