Tiểu sử

Tiểu sử Lê Quảng Độ – Cuộc đời của Lê Quảng Độ

Lê Quảng Độ

Lê Quảng Độ (? – 1517) là quan trải qua bốn triều các vua Lê Hiến Tông, Lê Túc Tông, Lê Uy Mục và Lê Tương Dực, sau bị tội, xử tử hình vào năm 1517 .


Chú thích

  1. ^ Nguyễn Khắc Thuần, Sđd, tr. 110

Tham khảo

  • Nguyễn Khắc Thuần. Việt sá»­ giai thoại, tập 5. Nhà xuất bản Giáo dục, 2003.

(Nguồn: Wikipedia)

Bạn đang xem: Tiểu sử Lê Quảng Độ – Cuộc đời của Lê Quảng Độ

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tiểu sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *