Tiểu sử

Tiểu sử Lê Tuấn Ngạn – Cuộc đời của Lê Tuấn Ngạn

Lê Tuấn Ngạn

Lê Tuấn Ngạn (tiếng Trung: 黎俊彥, ? – ?) là một quan đại thần triều Lê sơ.

Tiểu sử

Hành trạng của Lê Tuấn Ngạn được lưu rất ít trong sử ký, mà chủ yếu là Toàn thư bản kỷ quyển III – IV. Tuy nhiên, ông có để lại một số bài văn bi đề danh tiến sĩ tại Văn miếu Hà Nội .

Lê Tuấn Ngạn có nguyên quán tại xã Vĩnh Lộc, huyện Tế Giang, phủ Khoái Châu, thừa tuyên Sơn Nam (nay là huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) nhưng trú quán tại xã Ngọc Bộ (nay là xã Long Hưng). Ông đỗ hội nguyên, Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa thi Nhâm Thìn, niên hiệu Hồng Đức thứ 3 (1472). Quan thăng tới hàm thượng thư, sau được cử đi sứ Đại Minh năm 1495. Vào năm 1499, Lê Tuấn Ngạn lại được bổ làm khảo quan Điện thí, chức Hàn Lâm viện Thị giảng Tham chưởng Hàn Lâm viện sự .

Bạn đang xem: Tiểu sử Lê Tuấn Ngạn – Cuộc đời của Lê Tuấn Ngạn

Hiện chưa rõ Lê Tuấn Ngạn sinh thác năm nào.

Tham khảo

  1. ^ 《大越史記·本紀·實錄》卷三《黎紀》:「洪德三年三月,會試天下舉人,取黎俊彥等二十六人。其試法:第一場,「四書」八題,舉子自擇四題以作文;《論》四題,《孟》四題,「五經」每經三題,舉子自擇一題作文,惟《春秋》二題,並為一題作一文。第二場,則制、詔、表各三題。第三場,詩、賦各二題,賦用李白體。第四場,策問一道,其策題,以經書旨意之異同、歷代政事之得失為問。 」
  2. ^ Khảo quan
  • Văn bia thứ 9 ở huyện Mỹ Hào

(Nguồn: Wikipedia)

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tiểu sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *