Tiểu sử

Tiểu sử Ngô Miễn Thiệu – Cuộc đời của Ngô Miễn Thiệu

Ngô Miễn Thiệu

Ngô Miễn Thiệu (chữ Hán: 吳勉紹, 1498 hay 1499 – ?), người xã Tam Sơn, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, Kinh Bắc (nay thuộc xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh).

Ông đỗ trạng nguyên khoa Mậu Dần, niên hiệu Quang Thiệu thứ 3 (1518) đời Lê Chiêu Tông . Ông giữ các chức quan như Thượng thư Bộ Lại kiêm Đô ngự sử, Chưởng Hàn lâm viện sự, Nhập thị Kinh diên và tước Lý Khê bá . Sau ông làm quan với nhà Mạc, giữ các chức quan như Thượng thư Bộ Lễ, Đông các Đại học sĩ, Ngự sử đài Đô Ngự sử, Hàn lâm viện Thị thư và thăng Trình Khê hầu .

Ghi chú

  1. ^ aăDanh sách trạng nguyên
  2. ^ aăâbVăn miếu Hà Nội: Văn bia số 13
  3. ^ Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Thực Lục – Quyển XV: Kỷ Nhà Lê – Chiêu Tông Thần Hoàng Đế

(Nguồn: Wikipedia)

Bạn đang xem: Tiểu sử Ngô Miễn Thiệu – Cuộc đời của Ngô Miễn Thiệu

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tiểu sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *