Tiểu sử

Tiểu sử Nguyễn Lượng Thái – Cuộc đời của Nguyễn Lượng Thái

Nguyễn Lượng Thái

Nguyễn Lượng Thái (chữ Hán: 阮亮采, 1525 – 1576), người xã Bình Ngô, huyện Gia Định , phủ Thuận An, trấn Kinh Bắc (nay thuộc xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) . Trú quán xã Trạm Lộ (cùng huyện). Ông đỗ đệ nhất giáp đồng tiến sĩ cập đệ đệ nhất danh (trạng nguyên), khoa Quý Sửu niên hiệu Cảnh Lịch thứ 6 (1553) đời Mạc Tuyên Tông (Mạc Phúc Nguyên). Ông làm quan Tả Thị lang Bộ Lễ, kiêm Đông các Đại học sĩ , tước Định Nham hầu .

Ghi chú

  1. ^ aăâbVăn miếu Bắc Ninh: Văn bia số 6
  2. ^ aăDanh sách trạng nguyên
  3. ^ Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Tục Biên – Quyển XVI: Kỷ Nhà Lê – Trung Tông hoàng đế, phụ: Họ Mạc (Phúc Nguyên 8 năm)

(Nguồn: Wikipedia)

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Bạn đang xem: Tiểu sử Nguyễn Lượng Thái – Cuộc đời của Nguyễn Lượng Thái

Chuyên mục: Tiểu sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *