Tiểu sử

Tiểu sử Nguyễn Phúc – Cuộc đời của Nguyễn Phúc

Nguyễn Phúc

Nguyễn Phúc là một dòng họ có tiếng ở Việt Nam.

Bạn đang xem: Tiểu sử Nguyễn Phúc – Cuộc đời của Nguyễn Phúc

Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn

Các chúa Nguyễn

 • Nguyễn Kim
 • Nguyễn Hoàng
 • Nguyễn Phúc Nguyên, con Nguyễn Hoàng
 • Nguyễn Phúc Lan, con trai Nguyễn Phúc Nguyên
 • Nguyễn Phúc Tần, con trai Nguyễn Phúc Lan
 • Nguyễn Phúc Thái, con trai Nguyễn Phúc Tần
 • Nguyễn Phúc Chu, con trai Nguyễn Phúc Thái
 • Nguyễn Phúc Chú, con trai Nguyễn Phúc Chu
 • Nguyễn Phúc Khoát, con trai Nguyễn Phúc Chú
 • Nguyễn Phúc Thuần, con trai Nguyễn Phúc Khoát
 • Nguyễn Ánh, tức Nguyễn Phúc Ánh, chúa Nguyễn cuối cùng ở Đàng Trong và là hoàng đế đầu triều Nguyễn

Vua nhà Nguyễn

 • Nguyễn Ánh, tức Nguyễn Phúc Ánh
 • Nguyễn Phúc Đảm
 • Nguyễn Phúc Miên Tông
 • Nguyễn Phúc Hồng Nhậm
 • Nguyễn Phúc Ưng Ái
 • Nguyễn Phúc Hồng Dật
 • Nguyễn Phúc Ưng Đăng
 • Nguyễn Phúc Ưng Lịch
 • Nguyễn Phúc Ưng Kỷ
 • Nguyễn Phúc Bửu Lân
 • Nguyễn Phúc Vĩnh San
 • Nguyễn Phúc Bửu Đảo
 • Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy

Hoàng tộc nhà Nguyễn

 • Nguyễn Phúc Lương Đức, con gái vua Minh Mạng
 • Nguyễn Phúc Vĩnh Trinh, con gái vua Minh Mạng
 • Nguyễn Phúc Trinh Thận, con gái vua Minh Mạng
 • Nguyễn Phúc Tĩnh Hòa, con gái vua Minh Mạng
 • Nguyễn Phúc Hồng Bảo, con trưởng vua Thiệu Trị
 • Nguyễn Phúc Bảo Long, con trai vua Bảo Đại
 • Nguyễn Phúc Bảo Thắng, con trai út vua Bảo Đại.

Tham khảo


(Nguồn: Wikipedia)

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tiểu sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *