Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 100, 101 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 100, 101 Hoạt động 2 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 100, 101 Hoạt động 2

Toán lớp 2 trang 100 Bài 1:

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 100, 101 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 100, 101 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

a) Kể tên các đường thẳng trong hình vẽ.

b) Kể tên các đường cong trong hình vẽ.

Phương pháp giải:

Xem lại về hình dạng của đường thẳng, đường cong rồi kể tên các đường thẳng, đường cong trong hình vẽ.

Lời giải:

a) Các đường thẳng có trong hình vẽ là: đường thẳng BC, đường thẳng DE.

b) Các đường cong có trong hình vẽ là đường cong x, đường cong y.

Toán lớp 2 trang 101 Bài 2: Câu nào đúng, câu nào sai?

Toán lớp 2 trang 100, 101 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Trong hình vẽ trên:

a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng.  Toán lớp 2 trang 100, 101 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 3)

b) Ba điểm D, E, G thẳng hàng.  Toán lớp 2 trang 100, 101 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Phương pháp giải:

Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng (hoặc một đoạn thẳng).

Lời giải:

a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng.  Toán lớp 2 trang 100, 101 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 4)

b) Ba điểm D, E, G thẳng hàng.  Toán lớp 2 trang 100, 101 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Toán lớp 2 trang 101 Bài 3: Kể tên ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ.

Toán lớp 2 trang 100, 101 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 6)

Phương pháp giải:

– Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng (hoặc một đoạn thẳng)

– Quan sát hình vẽ rồi kể tên ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ.

Lời giải:

Ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ là:

– Ba điểm A, H, M thẳng hàng.

– Ba điểm B, M, C thẳng hàng.

Toán lớp 2 trang 101 Bài 4: Tìm một đường thẳng, một đường cong và ba cây thẳng hàng có trong hình dưới đây.

Toán lớp 2 trang 100, 101 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 7)

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ hình vẽ và xem lại hình dạng của đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng để tìm một đường thẳng, một đường cong và ba cây thẳng hàng có trong hình vẽ đã cho.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 100, 101 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 8)

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 98, 99 Hoạt động 1…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá