Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 108, 109 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 108, 109 Hoạt động 2 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 108, 109 Hoạt động 2

Toán lớp 2 trang 108 Bài 1: Vẽ đoạn thẳng

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 108, 109 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức

a) AB có độ dài 9 cm.

b) CD có độ dài 12 cm.

Phương pháp giải:

• Cách vẽ đoạn thẳng AB dài 9 cm:

– Bước 1: Chấm một điểm và đặt tên điểm đó là điểm A.

– Bước 2: Đặt thước để vạch số 0 của thước trùng với điểm A vừa chấm.

– Bước 3: Chấm điểm B tại vị trí 9 cm.

– Bước 4: Nối hai điểm A và B ta được đoạn thẳng AB dài 9 cm.

• Làm tương tự để vẽ đoạn thẳng CD dài 12 cm.

Lời giải:

a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 9 cm.

– Bước 1: Chấm một điểm và đặt tên điểm đó là điểm A. 

Toán lớp 2 trang 108, 109 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

– Bước 2: Đặt thước để vạch số 0 của thước trùng với điểm A vừa chấm.

Toán lớp 2 trang 108, 109 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

– Bước 3: Chấm điểm B tại vị trí 9 cm.

Toán lớp 2 trang 108, 109 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 3)

– Bước 4: Nối hai điểm A và B ta được đoạn thẳng AB dài 9 cm.

Toán lớp 2 trang 108, 109 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 4)

b) Vẽ đoạn thẳng CD dài 12 cm.

– Bước 1: Chấm một điểm và đặt tên điểm đó là điểm C.

Toán lớp 2 trang 108, 109 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 5)

– Bước 2: Đặt thước để vạch số 0 của thước trùng với điểm C vừa chấm.

Toán lớp 2 trang 108, 109 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 6)

– Bước 3: Chấm điểm D tại vị trí 12 cm.

Toán lớp 2 trang 108, 109 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 7)

– Bước 4: Nối hai điểm C và D ta được đoạn thẳng CD dài 9 cm.

Toán lớp 2 trang 108, 109 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 8)

Toán lớp 2 trang 109 Bài 2: Đo độ dài mỗi đoạn thẳng dưới đây.

Toán lớp 2 trang 108, 109 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 9)

Phương pháp giải:

– Dùng thước kẻ để đo độ dài các đoạn thẳng.

– Cách đo độ dài của một đoạn thẳng: Đặt thước kẻ dọc theo đoạn thẳng, một đầu của đoạn thẳng trùng với vạch số 0 ghi trên thước, đầu kia trùng với vạch số mấy ghi trên thước thì đó chính là số đo độ dài của đoạn thẳng cần đo.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 108, 109 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 10)

Toán lớp 2 trang 109 Bài 3: Đo độ dài các đoạn thẳng: AB, CD, GH, MN, NP.

Vẽ các đoạn thẳng có độ dài như vậy vào vở.

Toán lớp 2 trang 108, 109 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 11)

Phương pháp giải:

– Dùng thước kẻ để đo độ dài các đoạn thẳng.

– Cách đo độ dài của một đoạn thẳng: Đặt thước kẻ dọc theo đoạn thẳng, một đầu của đoạn thẳng trùng với vạch số 0 ghi trên thước, đầu kia trùng với vạch số mấy ghi trên thước thì đó chính là số đo độ dài của đoạn thẳng cần đo.

• Cách vẽ đoạn thẳng AB dài 12 cm:

– Bước 1: Chấm một điểm và đặt tên điểm đó là điểm A.

– Bước 2: Đặt thước để vạch số 0 của thước trùng với điểm A vừa chấm.

– Bước 3: Chấm điểm B tại vị trí 12 cm.

– Bước 4: Nối hai điểm A và B ta được đoạn thẳng AB dài 12 cm.

• Làm tương tự để vẽ các đoạn thẳng khác.

Lời giải:

Độ dài các đoạn thẳng AB, CD, GH, MN, NP như sau:

Toán lớp 2 trang 108, 109 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 12)

Vẽ các đoạn thẳng AB, CD, GH, MN, NP :

Toán lớp 2 trang 108, 109 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 13)

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 106, 107 Hoạt động 1…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *