Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 11, 12: Ước lượng | Chân trời sáng tạo

Thầy cô giới thiệu Giải bài tập Toán lớp 2 trang 11, 12: Ước lượng Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 11, 12: Ước lượng

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 11, 12: Ước lượng | Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 trang 11 Thực hành

Toán lớp 2 trang 11 Bài 1: Ước lượng rồi đếm.

Toán lớp 2 trang 11, 12 Thực hành | Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Ước lượng: Có khoảng .?. chiếc máy bay.

Đếm: Có .?. chiếc máy bay.

Phương pháp giải:

– Tìm xem máy bay được xếp thành mấy hàng và mỗi hàng có khoảng bao nhiêu chiếc máy bay.

– Đếm số máy bay theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, …), từ đó ước lượng được số chiếc máy bay.

Lời giải chi tiết:

– Các chiếc máy bay được xếp thành 5 hàng.

– Mỗi hàng có khoảng 10 chiếc máy bay.

– Đếm số chiếc máy bay theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục, 5 chục).

– Ước lượng: Có khoảng 50 chiếc máy bay.

Đếm từng chiếc ta thấy có 50 chiếc máy bay.

Toán lớp 2 trang 11 Bài 2: Ước lượng rồi đếm.

Toán lớp 2 trang 11, 12 Thực hành | Chân trời sáng tạo (ảnh 2)

Ước lượng: Có khoảng .?. ngôi sao.

Đếm: Có .?. ngôi sao.

Phương pháp giải:

– Tìm xem các ngôi sao được xếp thành mấy nhóm và mỗi nhóm có khoảng bao nhiêu ngôi sao.

– Đếm số ngôi sao theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, …), từ đó ước lượng được số ngôi sao.

Lời giải:

– Các ngôi sao được xếp thành 3 nhóm.

– Mỗi nhóm có khoảng 10 ngôi sao.

– Đếm số ngôi sao theo các nhóm (1 chục, 2 chục, 3 chục).

– Ước lượng: Có khoảng 30 ngôi sao.

Đếm từng ngôi sao ta thấy có 28 ngôi sao.

Toán lớp 2 trang 12 Luyện tập

Toán lớp 2 trang 12 Bài 1: Ước lượng rồi đếm.

Toán lớp 2 trang 12 Luyện tập | Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Ước lượng: Có khoảng .?. chiếc thuyền.

Đếm: Có .?. chiếc thuyền.

Phương pháp giải:

– Tìm xem các chiếc thuyền được xếp thành mấy hàng và mỗi hàng có khoảng bao nhiêu chiếc thuyền.

– Đếm số theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, …), từ đó ước lượng được số chiếc thuyền.

Lời giải:

– Các được xếp thành 4 hàng .

– Mỗi hàng có khoảng 10 chiếc thuyền.

– Đếm số theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục).

– Ước lượng: Có khoảng  40 chiếc thuyền.

Đếm từng chiếc thuyền ta thấy có 41 chiếc thuyền.

Toán lớp 2 trang 12 Bài 2: Ước lượng rồi đếm.

Toán lớp 2 trang 12 Luyện tập | Chân trời sáng tạo (ảnh 2)

Ước lượng: Có khoảng .?. quả bóng.

Đếm: Có .?. quả bóng.

Phương pháp giải:

– Tìm xem các quả bóng được xếp thành mấy nhóm và mỗi nhóm có khoảng bao nhiêu quả bóng.

– Đếm số theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, …), từ đó ước lượng được số quả bóng.

Lời giải:

– Các quả bóng được xếp thành 6 nhóm.

– Mỗi nhóm có khoảng 10 quả bóng.

– Đếm số quả bóng theo các nhóm (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục, 5 chục, 6 chục).

– Ước lượng: Có khoảng  60 quả bóng.

Đếm từng quả bóng ta thấy có 61 quả bóng.

Toán lớp 2 trang 12 Bài 3: Ước lượng rồi đếm.

Toán lớp 2 trang 12 Luyện tập | Chân trời sáng tạo (ảnh 3)

Ước lượng: Có khoảng .?. quả bóng.

Đếm: Có .?. quả bóng.

Phương pháp giải:

– Tìm xem các quả bóng được xếp thành mấy hàng và mỗi hàng có khoảng bao nhiêu quả bóng.

– Đếm số theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, …), từ đó ước lượng được số quả bóng.

Lời giải:

– Các quả bóng được xếp thành 3 hàng.

– Mỗi hàng có khoảng 10 quả bóng.

– Đếm số quả bóng theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục).

– Ước lượng: Có khoảng 30 quả bóng.

Đếm từng quả bóng ta thấy có 27 quả bóng.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá