Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 11 Thực hành | Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 11 Thực hành sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 11 Thực hành

Toán lớp 2 trang 11 Bài 1: Ước lượng rồi đếm.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 11 Thực hành | Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 trang 11, 12 Thực hành | Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Ước lượng: Có khoảng .?. chiếc máy bay.

Đếm: Có .?. chiếc máy bay.

Phương pháp giải:

– Tìm xem máy bay được xếp thành mấy hàng và mỗi hàng có khoảng bao nhiêu chiếc máy bay.

– Đếm số máy bay theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, …), từ đó ước lượng được số chiếc máy bay.

Lời giải chi tiết:

– Các chiếc máy bay được xếp thành 5 hàng.

– Mỗi hàng có khoảng 10 chiếc máy bay.

– Đếm số chiếc máy bay theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục, 5 chục).

– Ước lượng: Có khoảng 50 chiếc máy bay.

Đếm từng chiếc ta thấy có 50 chiếc máy bay.

Toán lớp 2 trang 11 Bài 2

: Ước lượng rồi đếm.

Toán lớp 2 trang 11, 12 Thực hành | Chân trời sáng tạo (ảnh 2)

Ước lượng: Có khoảng .?. ngôi sao.

Đếm: Có .?. ngôi sao.

Phương pháp giải:

– Tìm xem các ngôi sao được xếp thành mấy nhóm và mỗi nhóm có khoảng bao nhiêu ngôi sao.

– Đếm số ngôi sao theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, …), từ đó ước lượng được số ngôi sao.

Lời giải:

– Các ngôi sao được xếp thành 3 nhóm.

– Mỗi nhóm có khoảng 10 ngôi sao.

– Đếm số ngôi sao theo các nhóm (1 chục, 2 chục, 3 chục).

– Ước lượng: Có khoảng 30 ngôi sao.

Đếm từng ngôi sao ta thấy có 28 ngôi sao.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 12 Luyện tập

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *