Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 12, 13 Đề-xi-mét | Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 12, 13 Đề-xi-mét hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 Đề-xi-mét

Toán lớp 2 trang 12 Bài 1:Chọn thẻ ghi số đo thích hợp với mỗi đồ vật sau:

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 12, 13 Đề-xi-mét | Cánh diều

  Toán lớp 2 trang 12, 13 Đề-xi-mét | Cánh diều (ảnh 1)

Phương pháp giải:

– Quan sát số đo độ dài trên mỗi thước đo để xác định độ dài của mỗi đồ vật rồi chọn thẻ ghi số đo thích hợp với mỗi đồ vật.

– Áp dụng cách đổi: 1 dm = 10 cm.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 12, 13 Đề-xi-mét | Cánh diều (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 13 Bài 2:a) Tìm trên thước kẻ vạch ứng với 1 dm, 2 dm.

b) Em hãy cho biết 2 dm bằng bao nhiêu xăng-ti-mét.

Phương pháp giải:

a) Trên thước kẻ vạch ứng với 1 dm là vạch chỉ 10 cm, vạch ứng với 2 dm là vạch chỉ 20 cm.

b) Áp dụng cách chuyển đổi:  1 dm = 10 cm.

Lời giải:

a) Trên thước kẻ vạch ứng với 1 dm là vạch chỉ 10 cm, vạch ứng với 2 dm là vạch chỉ 20 cm.

Toán lớp 2 trang 12, 13 Đề-xi-mét | Cánh diều (ảnh 3)

b) 2 dm = 20 cm.

Toán lớp 2 trang 13 Bài 3

Toán lớp 2 trang 12, 13 Đề-xi-mét | Cánh diều (ảnh 4)

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chuyển đổi:  1 dm = 10 cm hay 10 cm = 1 dm.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 12, 13 Đề-xi-mét | Cánh diều (ảnh 5)

Toán lớp 2 trang 13 Bài 4: Tính (theo mẫu):

Mẫu: 12 dm + 5 dm = 17 dm.

13 dm + 6 dm                                            10 dm + 4 dm – 3 dm

27 dm – 7 dm                                            48 dm – 8 dm – 10 dm

Phương pháp giải:

– Thực hiện phép cộng, trừ như với hai số tự nhiên, sau đo ghi thêm đơn vị “dm” vào kết quả.

– Biểu thức có phép cộng và phép trừ thì thực hiện lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải:

13 dm + 6 dm = 19 dm       

10 dm + 4 dm – 3 dm = 14 dm – 3 dm = 11 dm

27 dm – 7 dm = 20 dm

48 dm – 8 dm – 10 dm = 40 dm – 10 dm = 30 dm

Toán lớp 2 trang 13 Bài 5: Thực hành: Cắt các bằng giấy (hoặc sợi dây) có độ dài 1 dm, 2 dm, 3 dm. Hãy dán bằng giấy 1 dm vào vở.

Toán lớp 2 trang 12, 13 Đề-xi-mét | Cánh diều (ảnh 7)

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chuyển đổi 1 dm = 10 cm hay 10 cm = 1 dm để đổi các số đo 1 dm, 2 dm, 3 dm về số đo có đơn vị là xăng-ti-mét, sau đó học sinh thực hành tự cắt các băng giấy (hoặc sợi dây) có độ dài cho trước.

Lời giải:

Đổi: 1 dm = 10 cm ; 2 dm = 20 cm; 3 dm = 30 cm.

Sau đó, học sinh thực hành tự cắt các băng giấy (hoặc sợi dây) có độ dài là 10 cm, 20 cm hoặc 30 cm và dán băng giấy 1 dm (hay 10 cm) vào vở.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *