Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 129, 130 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 129, 130 Luyện tập 1 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 129, 130 Luyện tập 1

Toán lớp 2 trang 129 Bài 1: Tìm số thích hợp.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 129, 130 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 129, 130 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ hình vẽ rồi đếm số đoạn thẳng có trong mỗi hình.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 129, 130 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 129 Bài 2: Cho các đoạn thẳng sau:

Toán lớp 2 trang 129, 130 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 3)

a) Đo độ dài mỗi đoạn thẳng.

b) Hai đoạn thẳng nào dài bằng nhau?

c) Đoạn thẳng nào dài nhất, đoạn thẳng nào ngắn nhất?

Phương pháp giải:

a) Dùng thước kẻ để đo độ dài các đoạn thẳng đã cho.

b, c) So sánh độ dài các đoạn thẳng để tìm hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau, tìm đoạn thẳng dài nhất hoặc ngắn nhất.

Lời giải:

a) Độ dài các đoạn thẳng đo được như sau:

Toán lớp 2 trang 129, 130 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 4)

b) Ta có: 7 cm = 7 cm.

Vậy hai đoạn thẳng CD và PQ dài bằng nhau.

c) Ta có: 5 cm < 7 cm < 9 cm.

Vậy đoạn thẳng AB ngắn nhất, đoạn thẳng MN dài nhất.

Toán lớp 2 trang 129 Bài 3: Những hình nào dưới đây là hình tứ giác?

Toán lớp 2 trang 129, 130 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ hình vẽ để nhận dạng các hình tứ giác có trong hình vẽ đã cho.

Lời giải:

Trong các hình đã cho, hình A và hình D là hình tứ giác.

Toán lớp 2 trang 130 Bài 4: Tìm ba điểm thẳng hàng có trong hình dưới đây.

Toán lớp 2 trang 129, 130 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 6)

Phương pháp giải:

– Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng (hoặc một đoạn thẳng)

– Quan sát hình vẽ rồi kể tên ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ.

Lời giải:

Quan sát hình vẽ ta có:

– Ba điểm M, R, N thẳng hàng.

– Ba điểm N, S, P thẳng hàng.

– Ba điểm Q, O, N thẳng hàng.

– Ba điểm M, O, P thẳng hàng.

Toán lớp 2 trang 130 Bài 5: Vẽ (theo mẫu).

Toán lớp 2 trang 129, 130 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 7)

Phương pháp giải:

Học sinh quan sát các hình mẫu rồi vẽ theo mẫu đã cho.

Lời giải:

Học sinh tự vẽ hình theo mẫu đã cho.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 130, 131 Luyện tập 2…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá