Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 14, 15, 16 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 14, 15, 16 Luyện tập sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 14, 15, 16 Luyện tập

Toán lớp 2 trang 14 Bài 1: Đặt tính rồi tính tổng.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 14, 15, 16 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

a) Các số hạng là 43 và 25.

b) Các số hạng là 55 và 13.

c) Các số hạng là 7 và 61.

Phương pháp giải:

– Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính : Cộng các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

a)+432568                               b)+551368                                 c)+76168

Toán lớp 2 trang 14 Bài 2: Số? 

Toán lớp 2 trang 14, 15 Luyện tập | Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Quan sát các số đã cho ta thấy tổng của 2 ô cạnh nhau ở hàng dưới bằng ô ở hàng trên, từ đó ta tìm được các số còn thiếu.

Lời giải:

Quan sát các số đã cho ta thấy tổng của 2 ô cạnh nhau ở hàng dưới bằng ô ở hàng trên.

a) Ta có: 3 + 1 = 4; 1 + 4 = 5 và 4 + 5 = 9.

Do đó, số cần điền vào dấu ? là 9.

Toán lớp 2 trang 14, 15 Luyện tập | Chân trời sáng tạo (ảnh 2)

b)

Toán lớp 2 trang 14, 15 Luyện tập | Chân trời sáng tạo (ảnh 3)

Toán lớp 2 trang 14 Bài 3: Số?

Biết ba số theo hàng hay theo cột đều có tổng là 10.

Toán lớp 2 trang 14, 15 Luyện tập | Chân trời sáng tạo (ảnh 4)

Phương pháp giải:

Sử dụng điều kiện: ba số theo hàng hay theo cột đều có tổng là 10.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 14, 15 Luyện tập | Chân trời sáng tạo (ảnh 5)

Toán lớp 2 trang 15 Bài 4: Mỗi con vật che số nào?

Toán lớp 2 trang 14, 15 Luyện tập | Chân trời sáng tạo (ảnh 6)

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu ta thấy số mà mỗi con vật che bằng tổng của hai số liên tiếp trong vòng tròn.

Lời giải:

Ta có:

30 + 41 = 72;  41 + 56 = 97;  56 + 30 = 86;

25 + 12 = 37;  12 + 30 = 42;  30 + 25 = 55.

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 14, 15 Luyện tập | Chân trời sáng tạo (ảnh 7)

Toán lớp 2 trang 15 Bài 5: Quan sát tranh

a) Số?

Toán lớp 2 trang 14, 15 Luyện tập | Chân trời sáng tạo (ảnh 8)

b) Viết hai phép tính cộng theo tranh.

Phương pháp giải:

– Quan sát tranh vẽ rồi đếm số lượng mỗi quả có trên đĩa.

– Áp dụng công thức: Số hạng + Số hạng = Tổng.

Lời giải:

a)

Toán lớp 2 trang 14, 15 Luyện tập | Chân trời sáng tạo (ảnh 9)

b)    3 + 2 = 5 ;

       2 + 3 = 5.

Toán lớp 2 trang 16 Bài 6: Số? (Theo mẫu)

Toán lớp 2 trang 14, 15, 16 Luyện tập | Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Phương pháp giải:

– Áp dụng công thức: Số hạng + Số hạng = Tổng.

– Ta có thể “đặt tính rồi tính” ra nháp rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 14, 15, 16 Luyện tập | Chân trời sáng tạo (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 16 Bài 7: Tìm trứng cho gà mẹ.

Toán lớp 2 trang 14, 15, 16 Luyện tập | Chân trời sáng tạo (ảnh 3)

Phương pháp giải:

Tính tổng của các số đã cho, từ đó tìm được trứng cho gà mẹ.

Lời giải:

Tổng của 2 và 6 là: 2 + 6 = 8.

Tổng của 3 và 6 là: 3 + 6 = 9.

Tổng của 1 và 5 là: 1 + 5 = 6.

Tổng của 4 và 4 là: 4 + 4 = 8.

Tổng của 0 và 6 là: 0 + 6 = 6.

Tổng của 8 và 1 là: 8 + 1 = 9.

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 14, 15, 16 Luyện tập | Chân trời sáng tạo (ảnh 4)

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 13 Thực hành…

Toán lớp 2 trang 15 Vui học…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *