Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 22, 23 Bảng chia 5 | Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 22, 23 Bảng chia 5 hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 Bảng chia 5

Toán lớp 2 trang 22 Bài 1: Tính nhẩm:

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 22, 23 Bảng chia 5 | Cánh diều

10 : 5                                      5 : 5                                        15 : 5 

30 : 5                                      25 : 5                                      50 : 5

40 : 5                                      45 : 5                                      35 : 5

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng chia 5 trong bài học.

Lời giải:

10 : 5 = 2                               5 : 5 = 1                                  15 : 5 = 3      

30 : 5 = 6                               25 : 5 = 5                               50 : 5 = 10

40 : 5 = 8                               45 : 5 = 9                               35 : 5 = 7

Toán lớp 2 trang 22 Bài 2: Tính:

15 kg : 5                                 35 cm : 5                                45 l : 5

20  kg : 5                                50 dm : 5                                30 l : 5

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng chia 5 trong bài học và viết đơn vị thích hợp với mỗi câu.

Lời giải:

15 kg : 5 = 3 kg                                 35 cm : 5 = 7 cm                               45 l : 5 = 9 l

20  kg : 5 = 4 kg                                50 dm : 5 = 10 dm                            30 l : 5 = 6 l

Toán lớp 2 trang 23 Bài 3: Tính nhẩm:

 

Phương pháp giải:

Tính nhẩm các phép tính theo bảng nhân 5 và bảng chia 5 đã được học.

Lời giải:

5 x 3 = 15                              5 x 9 = 45                              5 x 6 = 30

15 : 5 = 3                               45 : 5 = 9                               30 : 5 = 6

15 : 3 = 5                               45 : 9 = 5                               30 : 6 = 5

Toán lớp 2 trang 23 Bài 4: Xem tranh rồi nói phép chia thích hợp:

Phương pháp giải:

– Lấy số bạn chi cho số vòng tròn, tìm được số bạn trong mỗi vòng tròn.

– Lấy số cúc áo chia cho số cúc trên mỗi áo ta tìm được số chiếc áo.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 23 Bài 5: Kể một tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 5.

Phương pháp giải:

Em hãy kể một tình huống thực tế trong cuộc sống hàng ngày liên quan tới đồ vật, cây cối, con vật… có sử dụng phép chia 5.

Lời giải:

Tình huống: Lớp 2A có 35 học sinh, cô giáo chia đều cả lớp thành 7 nhóm, mỗi nhóm có 5 học sinh.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá