Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 22, 23 Luyện tập | Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 22, 23 Luyện tập hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 Luyện tập

Toán lớp 2 trang 22 Bài 1: Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 22, 23 Luyện tập | Cánh diều

Toán lớp 2 trang 22, 23 Luyện tập | Cánh diều (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm các phép tính trên tấm bảng mà mỗi con vật cầm, sau đó nối với kết quả ghi trên mỗi cánh diều.

Lời giải:

Ta có:

9 + 6 = 15                           8 + 3 = 11

9 + 5 = 14                           9 + 9 = 18

8 + 9 = 17                           5 + 8 = 13

8 + 8 =  16                           3 + 9 = 12

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 22, 23 Luyện tập | Cánh diều (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 22 Bài 2: Tính nhẩm:

Toán lớp 2 trang 22, 23 Luyện tập | Cánh diều (ảnh 3)

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải:

                9 + 1 + 7 = 10 + 7 = 17

                9 + 8 = 17

                8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14

                8 + 6 = 14

               6 + 4 + 5 = 10 + 5 = 15

               6 + 9 = 15

Toán lớp 2 trang 22 Bài 3: a) Tính:

Toán lớp 2 trang 22, 23 Luyện tập | Cánh diều (ảnh 4)

b) Nhận xét kết quả các phép tính trong từng cột.

Phương pháp giải:

a) Thực hiện tính nhẩm các phép tính trong mỗi cột.

b) Dựa vào kết quả tính được ở câu a để đưa ra nhận xét.

Lời giải:

a)

Toán lớp 2 trang 22, 23 Luyện tập | Cánh diều (ảnh 5)

b) Quan sát ta thấy kết quả các phép tính trong mỗi cột đều bằng nhau.

Toán lớp 2 trang 23 Bài 4: Nhà bạn Duyên nuôi 6 con thỏ trắng và 7 con thỏ nâu. Hỏi nhà bạn Duyên nuôi tất cả bao nhiêu con thỏ?

Toán lớp 2 trang 22, 23 Luyện tập | Cánh diều (ảnh 6)

Phép tính: 

Trả lời: Nhà bạn Duyên nuôi tất cả  con thỏ.

Phương pháp giải:

Để tìm số con thỏ nhà bạn Duyên nuôi tất cả ta lấy số con thỏ trắng cộng với số con thỏ nâu, hay ta thực hiện phép tính 6 + 7.

Lời giải:

Phép tính: 6 + 7 = 13

Trả lời: Nhà bạn Duyên nuôi tất cả 13 con thỏ.

Toán lớp 2 trang 23 Bài 5: Thảo luận cách tính của Dung và Đức. Em thích cách nào hơn?

Toán lớp 2 trang 22, 23 Luyện tập | Cánh diều (ảnh 7)

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi nêu cách tính của từng bạn.

Lời giải:

Để thực hiện phép tính 9 + 5, bạn Dung đã tách 5 thành 1 + 4, rồi bạn lấy 9 + 1 = 10, sau đó lấy 10 + 4 để tìm được kết quả là 14.

Để thực hiện phép tính 9 + 5, bạn Đức đếm thêm 5 bắt đầu 9 (10, 11, 12, 13, 14) từ đó tìm được kết quả là 14.

Mỗi học sinh có lựa chọn khác nhau, ai thích cách làm nào thì chọn cách đó nhé. Tuy nhiên trong thực hành, cách làm của bạn Dung dễ thực hiện hơn.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá