Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 30, 31 Luyện tập 4 | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 30, 31 Luyện tập 4 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 30, 31 Luyện tập 4

Toán lớp 2 trang 30 Bài 1: Tính nhẩm.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 30, 31 Luyện tập 4 | Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 30, 31 Luyện tập 4 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm kết quả các phép tính nhân, sau đó dựa vào phép nhân để tìm kết quả của các phép chia tương ứng.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 30, 31 Luyện tập 4 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 30 Bài 2: Viết tích thành tổng rồi tính (theo mẫu).

Toán lớp 2 trang 30, 31 Luyện tập 4 | Kết nối tri thức (ảnh 3)

a) 7 × 3              b) 8 × 4                 c) 6 × 5

Phương pháp giải:

Viết tích thành tổng các số hạng bằng nhau và tính kết quả (theo mẫu).

Chẳng hạn, 8 × 3 có nghĩa là “8 được lấy 3 lần”, hay 8 × 3= 8 + 8 + 8 = 24.

Lời giải:

a) 7 × 3 = 7 + 7 + 7 = 21

    7 × 3 = 21

b) 8 × 4 = 8 + 8 + 8 + 8 = 32

    8 × 4 = 32

c) 6 × 5 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 =30

    6 × 5 = 30.

Toán lớp 2 trang 31 Bài 3: Tìm số thích hợp điền vào ô trống.

Toán lớp 2 trang 30, 31 Luyện tập 4 | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Phương pháp giải:

Thực hiện lần lượt từng phép tính theo chiều mũi tên từ trái sang phải.

Lời giải:

a) Ta có:

2 × 7 = 14                       14 – 5 = 9

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 30, 31 Luyện tập 4 | Kết nối tri thức (ảnh 5)

b) Ta có:

40 : 5 = 8                          8 + 9 = 17

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 30, 31 Luyện tập 4 | Kết nối tri thức (ảnh 6)

Toán lớp 2 trang 31 Bài 4: Khi chuẩn bị cho buổi sinh nhật, mỗi lọ hoa Mai cắm 5 bông hoa. Hỏi 2 lọ hoa như vậy Mai cắm tất cả bao nhiêu bông hoa?

Toán lớp 2 trang 30, 31 Luyện tập 4 | Kết nối tri thức (ảnh 7)

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số bông hoa cắm vào mỗi lọ, số lọ hoa được cắm) và hỏi gì (số bông hoa Mai cắm vào 2 lọ ), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số bông hoa Mai cắm vào 2 lọ ta lấy số bông hoa cắm vào mỗi lọ nhân với 2 (vì Mai cắm 2 lọ hoa).

Lời giải:

Tóm tắt

Mỗi lọ: 5 bông hoa

2 lọ: … bông hoa?

Bài giải

Số bông hoa Mai cắm vào 2 lọ hoa là:

5 × 2 = 10 (bông hoa)

Đáp số: 10 bông hoa.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 27, 28 Luyện tập 1…

Toán lớp 2 trang 28, 29 Luyện tập 2…

Toán lớp 2 trang 29, 30 Luyện tập 3…

Toán lớp 2 trang 32 Luyện tập 5…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *