Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 30, 31 Thực hành lắp ghép, xếp hình khối | Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 30, 31 Thực hành lắp ghép, xếp hình khối hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 Thực hành lắp ghép, xếp hình khối

Toán lớp 2 trang 30 Bài 1: Hình dưới đây có bao nhiêu khối lập phương? Khối hộp chữ nhật? Khối trụ? Khối cầu?

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 30, 31 Thực hành lắp ghép, xếp hình khối | Cánh diều

Toán lớp 2 trang 30, 31 Thực hành lắp ghép, xếp hình khối | Cánh diều (ảnh 5)

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi đếm các đồ vật có dạng khối trụ, khối cầu, khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

Lời giải:

Hình vẽ trên có 4 khối lập phượng, 4 khối hộp chữ nhật, 2 khối trụ, 2 khối cầu.

Toán lớp 2 trang 30 Bài 2: a) Xem hình rồi trả lời các câu hỏi:

Toán lớp 2 trang 30, 31 Thực hành lắp ghép, xếp hình khối | Cánh diều (ảnh 4)

– Ở bên trái của khối cầu là khối gì?

– Ở bên phải của khối cầu là những khối gì?

– Khối nào ở giữa khối lập phương và khối hộp chữ nhật?

b) Lấy các khối hình trong bộ đồ dùng xếp theo thứ tự trên.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để trả lời các câu hỏi.

Lời giải:

– Ở bên trái của khối cầu là khối trụ.

– Ở bên phải của khối cầu là khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối lập phương.

– Khối trụ ở giữa khối lập phương và khối hộp chữ nhật.

Toán lớp 2 trang 30 Bài 3: Trò chơi “Đố bạn tìm hình”

Toán lớp 2 trang 30, 31 Thực hành lắp ghép, xếp hình khối | Cánh diều (ảnh 3)

Phương pháp giải:

Em tự thực hiện trò chơi với bạn của mình.

Lời giải:

Học sinh tự thực hiện trò chơi.

Toán lớp 2 trang 31 Bài 4: Sử dụng các khối lập phương, khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối cầu để xếp hình em thích.

Toán lớp 2 trang 30, 31 Thực hành lắp ghép, xếp hình khối | Cánh diều (ảnh 2)

Phương pháp giải:

Em tự xếp hình yêu thích từ các khối lập phương, khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối cầu.

Toán lớp 2 trang 31 Bài 5: Dùng các khối sau để xếp hình và xem ai xếp được cao hơn, vững chắc hơn.

Toán lớp 2 trang 30, 31 Thực hành lắp ghép, xếp hình khối | Cánh diều (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Em tự xếp hình yêu thích từ các khối đã cho.

Lời giải:

Học sinh tự thực hiện xếp hình.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *