Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 34, 35, 36 Bài 46: Khối trụ, khối cầu | Kết nối tri thức

Thầy cô giới thiệu Giải bài tập Toán lớp 2 trang 34, 35, 36 Bài 46: Khối trụ, khối cầu sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 34, 35, 36 Bài 46: Khối trụ, khối cầu

Toán lớp 2 trang 34, 35 Hoạt động

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 34, 35, 36 Bài 46: Khối trụ, khối cầu | Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 34 Bài 1: Hình nào là khối trụ? Hình nào là khối cầu?

Toán lớp 2 trang 34, 35 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Phương pháp giải:

Xem lại hình dạng của khối trụ, khối cầu đã được học rồi tìm hình có dạng khối trụ hoặc khối cầu.

Lời giải:

Hình D là khối trụ.

Hình B là khối cầu.

Toán lớp 2 trang 34 Bài 2: a) Mỗi vật sau có dạng khối gì?

Toán lớp 2 trang 34, 35 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 3)

b) Hãy nêu tên một số đồ vật có dạng khối trụ hoặc khối cầu mà em biết.

Phương pháp giải:

Xem lại hình dạng của khối trụ, khối cầu đã được học rồi xác định đồ vật có dạng khối trụ hay khối cầu hoặc nêu một số đồ vật có dạng khối trụ hoặc khối cầu trong cuộc sống mà em biết

Lời giải:

a)

Toán lớp 2 trang 34, 35 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 4)

b) Ví dụ mẫu:

Một số đồ vật có dạng khối trụ mà em biết: hộp đựng chè, ống nhựa, bình đựng nước, lon nước ngọt, …

Một số đồ vật có dạng khối cầu mà em biết: quả địa cầu, quả bóng đá, quả bóng bàn, …

Toán lớp 2 trang 35 Bài 3: Quan sát tranh rồi chỉ ra hình có dạng khối trụ, hình có dạng khối cầu.

Toán lớp 2 trang 34, 35 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Phương pháp giải:

Xem lại hình dạng của khối trụ, khối cầu đã được học rồi chỉ ra hình có dạng khối trụ, hình có dạng khối cầu ở trong tranh.

Lời giải:

– Có 6 khối trụ gồm: đầu, 2 cẳng tay, 2 cẳng chân của rô-bốt và lon nước ngọt.

– Có 6 khối cầu gồm: 2 đầu râu, 2 cầu vai, thân của rô-bốt và tàu lặn dạng khối cầu.

Toán lớp 2 trang 35, 36 Luyện tập

Toán lớp 2 trang 35 Bài 1: Tìm số thích hợp điền vào ô trống.

Toán lớp 2 trang 35, 36 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trong bức tranh có:

a) Toán lớp 2 trang 35, 36 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 2) đèn lồng dạng khối trụ.

b) Toán lớp 2 trang 35, 36 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 2) đèn lồng dạng khối cầu.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, xác định đèn lồng nào có dạng khối trụ, đèn lồng nào có dạng khối cầu rồi đếm số lượng của chúng.

Lời giải:

Trong bức tranh có:

a) 7 đèn lồng dạng khối trụ (7 đèn lồng  màu xanh lá cây).

b) 12 đèn lồng dạng khối cầu (6 đèn lồng màu đỏ và 6 đèn lồng màu da cam).

Toán lớp 2 trang 35 Bài 2: Chọn hình thích hợp đặt vào dấu “?”.

Toán lớp 2 trang 35, 36 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Phương pháp giải:

Học sinh quan sát để tìm ra quy luật của dãy các khối “Cứ ba khối (khối cầu, khối trụ, khối hộp chữ nhật) làm thành một nhóm và các nhóm lặp lại giống nhau”, từ đó tìm được hình thích hợp đặt vào dấu “?”.

Lời giải:

Quan sát hình đã cho ta thấy “cứ ba khối (khối cầu, khối trụ, khối hộp chữ nhật) làm thành một nhóm và các nhóm lặp lại giống nhau”.

Toán lớp 2 trang 35, 36 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Do đó hình thích hợp đặt vào dấu “?” là khối trụ.

Chọn đáp án B.

Toán lớp 2 trang 36 Bài 3: Bạn khối cầu sẽ rơi vào khoang ghi phép tính có kết quả lớn nhất. Khoang đó có dạng khối trụ hay khối cầu?

Toán lớp 2 trang 35, 36 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm kết quả các phép tính, sau đó sử dụng giả thiết “bạn khối cầu sẽ rơi vào khoang ghi phép tính có kết quả lớn nhất” để tìm khoang mà bạn khối cầu rơi vào.

Lời giải:

Ta có:

2 × 1 = 2                                5 : 5 = 1

5 × 1 = 5                                2 × 5 = 10

Mà: 1 < 2 < 5 < 10.

Do đó bạn khối cầu sẽ rơi vào khoang D.

Khoang D có dạng khối trụ.

Toán lớp 2 trang 36 Bài 4: Nếu xếp các hộp có dạng khối trụ theo cách dưới đây thì D sẽ cần bao nhiêu hộp?

Toán lớp 2 trang 35, 36 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 7)

Phương pháp giải:

Học sinh quan sát để khám phá ra quy luật của dãy các hình, từ đó tìm được số hộp ở hình D.

Lời giải:

Để tìm số hộp cần có ở hình D, trước tiên ta sẽ đi tìm quy luật của dãy các hình.

Ta có thể so sánh hình B với hình A, hình C với hình B để tìm ra quy luật. Các quy luật có thể là:

– Thêm một hàng ở bên dưới, ví dụ hình B thêm hàng 2 hộp so với hình A, hình C thêm hàng 3 hộp so với hình B.

Toán lớp 2 trang 35, 36 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 6)

Do đó, hình D sẽ thêm hàng 4 hộp so với hình C.

Vậy hình D sẽ cần 10 hộp (do hình C có 6 hộp).

– Hoặc thêm một hàng chéo, ví dụ hình B thêm  hàng 2 hộp so với hình A, hình C thêm hàng 3 hộp so với hình B.

Do đó, hình D sẽ thêm hàng 4 hộp so với hình C.

Vậy hình D sẽ cần 10 hộp (do hình C có 6 hộp).

– Hoặc: ở hình A có 1 hộp, hình B có 1 + 2 hộp, hình C có 1 + 2 + 3 hộp.

Do đó, hình D sẽ có 1 + 2 + 3 + 4 =10 hộp.

Vậy: nếu xếp các hộp có dạng khối trụ theo cách đã cho thì hình D cần 10 hộp.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá