Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 35, 36 Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị | Kết nối tri thức

Thầy cô giới thiệu Giải bài tập Toán lớp 2 Bài 1: Ôn tập các số đến 1000 trang 6, 7, 8 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 35, 36 Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị

Toán lớp 2 trang 35 Hoạt động 1

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 35, 36 Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị | Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 35 Bài 1: Lọ hoa có 9 bông hoa, Việt cắm thêm 6 bông hoa. Hỏi lọ hoa có tất cả bao nhiêu bông hoa?

Toán lớp 2 trang 35 Hoạt động 1 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Toán lớp 2 trang 35 Hoạt động 1 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để tìm số bông hoa có trong lọ và số bông hoa cắm thêm, từ đó hoàn thành tóm tắt.

– Để tìm số bông hoa có tất cả ta lấy số bông hoa có trong lọ cộng với số bông hoa cắm thêm.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 35 Hoạt động 1 | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Toán lớp 2 trang 35 Bài 2: Có 8 bạn đang chơi kéo co, có thêm 4 bạn chạy đến cùng chơi. Hỏi lúc đó có tất cả bao nhiêu bạn chơi kéo co?

Toán lớp 2 trang 35 Hoạt động 1 | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để tìm số bạn đang chơi kéo co và số bạn đến thêm chơi cùng, từ đó hoàn thành tóm tắt.

– Để tìm tất cả số bạn chơi kéo co ta lấy số bạn đang chơi kéo co cộng với số bạn đến thêm chơi cùng.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 35 Hoạt động 1 | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Toán lớp 2 trang 36 Hoạt động 2

Toán lớp 2 trang 36 Hoạt động 2: Đàn lợn nhà An có 15 con, mẹ đã bán 5 con. Hỏi đàn lợn nhà An còn lại bao nhiêu con?

Toán lớp 2 trang 36 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để tìm số con lợn nhà An có và số con lợn mẹ đã bán đi, từ đó hoàn thành tóm tắt.

– Để tìm số con lợn còn lại ta lấy số con lợn nhà An có trừ đi số con lợn mẹ đã bán đi.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 36 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 36 Luyện tập

Toán lớp 2 trang 36 Luyện tập Bài 1: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

Có          : 9 thuyền

Thêm     : 4 thuyền

Có tất cả : thuyền?

Phương pháp giải:

Để tìm số thuyền có tất cả ta lấy số thuyên ban đầu có cộng thêm số thuyền đến thêm.

Lời giải:

Số thuyền có tất cả là:

9 + 4 = 13 (thuyền)

Đáp số: 13 thuyền.

Toán lớp 2 trang 36 Luyện tập Bài 2: Trên xe có 14 bạn, đến điểm dừng có 3 bạn xuống xe. Hỏi lúc đó trên xe còn lại bao nhiêu bạn?

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để tìm số bạn có trên xe và số bạn xuống xe ở điểm dừng, từ đó hoàn thành tóm tắt.

– Để tìm số bạn còn lại trên xe ta lấy số bạn có trên xe trừ đi số bạn xuống xe ở điểm dừng.

Lời giải:

Tóm tắt

Có           : 14 bạn

Xuống xe : 3 bạn

Còn lại     : … bạn?

Bài giải

Số bạn còn lại trên xe là:

14 – 3 = 11 (bạn)

Đáp số: 11 bạn.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá