Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 39 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 39 Luyện tập 2 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 39 Luyện tập 2

Toán lớp 2 trang 39 Bài 1: Tìm số thích hợp.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 39 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 39 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng cộng (qua 10), tính nhẩm tổng hai số ở mỗi cột rồi ghi kết quả vào các ô có dấu “?”.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 39 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 39 Bài 2: Có 6 bạn đang chơi bóng rổ, sau đó thêm 3 bạn chạy đến cùng chơi. Hỏi lúc đó có tất cả bao nhiêu bạn chơi bóng rổ?

Toán lớp 2 trang 39 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định số bạn đang chơi bóng rổ và số bạn đến thêm, từ đó hoàn thàn tóm tắt bài toán.

– Để tìm tất cả số bạn chơi bóng rổ ta lấy số bạn đang chơi bóng rổ cộng với số bạn đến thêm.

Lời giải:

Tóm tắt

Có           : 6 bạn

Đến thêm: 3 bạn

Có tất cả  : … bạn?

Bài giải

Có tất cả số bạn chơi bóng rổ là:

6 + 3 = 9 (bạn)

Đáp số: 9 bạn.

Toán lớp 2 trang 39 Bài 3: Dưới hồ nước có 15 con cá sấu, sau đó có 3 con lên bờ. Hỏi còn lại bao nhiêu con cá sấu ở dưới hồ nước?

Toán lớp 2 trang 39 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định số con cá sấu có dưới hồ nước và số con lên bờ, từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số con cá sấu còn lại dưới hồ nước ta lấy số con cá sấu có dưới hồ nước trừ đi số con lên bờ.

Lời giải:

Tóm tắt

Có       : 15 con cá sấu

Lên bờ: 3 con cá sấu

Còn lại: … con cá sấu?

Bài giải

Số con cá sấu còn lại dưới hồ nước là:

15 – 3 = 12 ( con)

Đáp số: 12 con.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 38, 39 Luyện tập 1…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *