Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 42, 43 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ | Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 42, 43 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ

Toán lớp 2 trang 42 Bài 1: Long có 10 chiếc bút màu, Bảo có 9 chiếc bút màu. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu chiếc bút màu?

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 42, 43 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ | Cánh diều

Toán lớp 2 trang 42, 43 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ | Cánh diều (ảnh 5)

Bài giải

Hai bạn có tất cả số chiếc bút màu là:

 (chiếc)

Đáp số:  chiếc bút màu.

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số chiếc bút màu mỗi bạn có) và hỏi gì (số chiếc bút màu hai bạn có tất cả).

– Để tìm số chiếc bút màu hai bạn có tất cả ta lấy số chiếc bút màu bạn Long có cộng với số chiếc bút màu bạn Bảo có.

Lời giải:

Hai bạn có tất cả số chiếc bút màu là:

10 + 9 = 19 ( chiếc)

Đáp số: 19 chiếc bút màu.

Toán lớp 2 trang 42 Bài 2: Trong phòng máy có 9 bộ máy tính, người ta mang thêm vào 3 bộ nữa. Hỏi trong phòng đó có tất cả bao nhiêu bộ máy tính?

Toán lớp 2 trang 42, 43 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ | Cánh diều (ảnh 4)

Bài giải

Trong phòng đó có tất cả số bộ máy tính là:

 (bộ)

Đáp số:  bộ máy tính.

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số bộ máy tính ban đầu có, số bộ máy tính mang thêm vào) và hỏi gì (số bộ máy tính có tất cả trong phòng).

– Để tìm số bộ máy tính có tất cả trong phòng ta lấy số bộ máy tính ban đầu có cộng với số bộ máy tính mang thêm vào.

Lời giải:

Trong phòng đó có tất cả số bộ máy tính là:

9 + 3 = 12 (bộ)  

Đáp số: 12 bộ máy tính.

Toán lớp 2 trang 43 Bài 3: Nam có 16 quyển truyện, Nam cho Hoa 5 quyển. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu quyển truyện?

Toán lớp 2 trang 42, 43 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ | Cánh diều (ảnh 3)

Bài giải

Nam còn lại số quyển truyện là:

 (quyển)

Đáp số:  quyển truyện.

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số quyển truyện Nam có, số quyển truyện Nam cho Hoa) và hỏi gì (số quyển truyện Nam còn lại).

– Để tìm số quyển truyện Nam còn lại ta lấy số quyển truyện Nam có trừ đi số quyển truyện Nam cho Hoa.

Lời giải:

Nam còn lại số quyển truyện là:

16  – 5 = 11 ( quyển)

Đáp số: 11 quyển truyện.

Toán lớp 2 trang 43 Bài 4: Trên sân bay có 11 chiếc máy bay, sau đó có 2 chiếc bay đi. Hỏi trên sân bay còn lại bao nhiêu chiếc máy bay?

Toán lớp 2 trang 42, 43 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ | Cánh diều (ảnh 2)

Bài giải

Trên sân bay còn lại số chiếc máy bay là:

 (chiếc)

Đáp số:  chiếc máy bay.

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số chiếc máy bay có trên sân bay, số chiếc máy bay đã bay đi) và hỏi gì (số chiếc máy bay còn lại trên sân bay), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số chiếc máy bay còn lại trên sân bay ta lấy số chiếc máy bay có trên sân bay trừ đi số chiếc máy bay đã bay đi.

Lời giải:

Tóm tắt

Toán lớp 2 trang 42, 43 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ | Cánh diều (ảnh 1)

Bài giải

Trên sân bay còn lại số chiếc máy bay là:

11 – 2 = 9 (chiếc)

Đáp số: 9 chiếc máy bay.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá