Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 44 Hoạt động 1 | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 44 Hoạt động 1 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 44 Hoạt động 1

Toán lớp 2 trang 44 Bài 1: Nêu các số tròn trăm từ 100 đến 1 000.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 44 Hoạt động 1 | Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

Xem lại các số tròn trăm trong bảng ở phần “Khám phá”.

Lời giải:

Các số tròn trăm từ 100 đến 1 000 là:  

• 100 (đọc là một trăm);                              • 200 (đọc là hai trăm);

• 300 (đọc là ba trăm);                                • 400 (đọc là bốn trăm);

• 500 (đọc là năm trăm);                             • 600 (đọc là sáu trăm);

• 700 (đọc là bảy trăm);                              • 800 (đọc là tám trăm);

• 900 (đọc là chín trăm);                             • 1 000 (đọc là một nghìn) .

Toán lớp 2 trang 44 Bài 2: Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Toán lớp 2 trang 44 Hoạt động 1 | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Phương pháp giải:

a) Đếm thêm 1 trăm hay 100 đơn vị rồi viết các số tròn trăm theo thứ tự tăng dần.

b) Đếm bớt đi 1 trăm hay 100 đơn vị rồi viết các số tròn trăm theo thứ tự giảm dần.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 44 Hoạt động 1 | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Toán lớp 2 trang 44 Bài 3: Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Rô-bốt xếp 100 cái bút chì vào mỗi thùng. Trong mỗi ngày, Rô-bốt xếp được bao nhiêu cái bút chì?

Toán lớp 2 trang 44 Hoạt động 1 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Phương pháp giải:

Đếm số thùng Rô-bốt xếp được mỗi ngày, từ đó tìm đươc số cái bút chì mỗi ngày Rô-bốt xếp được bằng cách “đếm theo số trăm”.

Chẳng hạn, thứ hai Rô-bốt xếp được 3 thùng, mà mỗi thùng có 100 cái bút chì, do đó, thứ hai Rô-bốt xếp được 300 cái bút chì.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 44 Hoạt động 1 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

 

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 46 Hoạt động 2…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *