Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 46 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 46 Hoạt động 2 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 46 Hoạt động 2

Toán lớp 2 trang 46 Bài 1: Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 46 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 46 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Đếm thêm 1 chục hay 10 đơn vị rồi viết các số tròn chục theo chiều mũi tên theo thứ tự tăng dần.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 46 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 46 Bài 2:

Toán lớp 2 trang 46 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Phương pháp giải:

Đếm số trăm, số chục trong mỗi hình rồi viết số tương ứng.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 46 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Toán lớp 2 trang 46 Bài 3: Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Em hãy ước lượng số viên kẹo trong mỗi lọ theo số tròn chục.

Toán lớp 2 trang 46 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Phương pháp giải:

Có thể đếm số tầng kẹo có trong mỗi lọ (mỗi tầng ứng với khoảng 10 viên kẹo như trong hình thứ nhất, từ đó ước lượng được số viên kẹo có trong mỗi lọ.

Lời giải:

Quan sát ta thấy:

– Lọ thứ nhất có 1 tầng kẹo, mỗi tầng ứng với khoảng 10 viên kẹo. Do đó, lọ thứ nhất có khoảng 10 viên kẹo.

– Lọ thứ hai có 2 tầng kẹo, mỗi tầng ứng với khoảng 10 viên kẹo. Do đó, lọ thứ hai có khoảng 20 viên kẹo.

– Lọ thứ ba có 3 tầng kẹo, mỗi tầng ứng với khoảng 10 viên kẹo. Do đó, lọ thứ ba có khoảng 30 viên kẹo.

– Lọ thứ tư có 5 tầng kẹo, mỗi tầng ứng với khoảng 10 viên kẹo. Do đó, lọ thứ tư có khoảng 50 viên kẹo.

– Lọ thứ năm có 10 tầng kẹo, mỗi tầng ứng với khoảng 10 viên kẹo. Do đó, lọ thứ năm có khoảng 100 viên kẹo.

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 46 Hoạt động 2 | Kết nối tri thức (ảnh 6)

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 44 Hoạt động 1…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *