Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 49 Luyện tập | Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 49 Luyện tập sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 49 Luyện tập

Toán lớp 2 trang 49 Bài 1: Tính nhẩm

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 49 Luyện tập | Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 49 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng trừ (qua 10).

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 49 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 49 Bài 2: Tính nhẩm.

a) 14 – 4 – 3

    14 – 7

b) 12 – 2 – 6

    12 – 8

c) 16 – 6 – 3

    16 – 9

Phương pháp giải:

– Thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

– Tính nhẩm các phép tính dựa vào bảng trừ (qua 10).

Lời giải:

a) 14 – 4 – 3 = 10 – 3 = 7

    14 – 7 = 7

b) 12 – 2 – 6 = 10 – 6 = 4

    12 – 8 = 4

c) 16 – 6 – 3 = 10 – 3 = 7

    16 – 9 = 7

Toán lớp 2 trang 49 Bài 3: Có 12 bạn và 9 quả bóng, mỗi bạn lấy một quả. Hỏi có bao nhiêu bạn không lấy được bóng?

Toán lớp 2 trang 49 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định số bạn và số quả bóng, từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Vì mỗi bạn lấy một quả nên có 9 bạn lấy được bóng, để tìm số bạn không lấy được bóng ta lấy số bạn trừ đi số bạn lấy được bóng.

Lời giải:

Tóm tắt

Có: 12 bạn, 9 quả bóng

Mỗi bạn lấy 1 quả

Không lấy được bóng: … bạn?

Bài giải

Vì mỗi bạn lấy một quả nên có 9 bạn lấy được bóng.

Số bạn không lấy được bóng là:

12 – 9 = 3 (bạn)

Đáp số: 3 bạn.

Toán lớp 2 trang 49 Bài 4: Điền dấu thích hợp (<, >, =) vào ô trống.

Toán lớp 2 trang 49 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính trừ, so sánh các số rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 49 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Toán lớp 2 trang 48 Hoạt động…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá