Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 5, 6 Bài 37: Phép nhân | Kết nối tri thức

Thầy cô giới thiệu Giải bài tập Toán lớp 2 trang 5, 6 Bài 37: Phép nhân sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 5, 6 Bài 37: Phép nhân

Toán lớp 2 trang 5 Hoạt động

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 5, 6 Bài 37: Phép nhân | Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 5 Bài 1: Tìm số thích hợp.

Toán lớp 2 trang 5 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

a) Tính tổng các số hạng bằng nhau rồi viết tổng đó dưới dạng phép nhân tương ứng và tính được kết quả phép nhân đó.

Chẳng hạn: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10. Quan sát ta thấy 2 + 2 + 2 + 2 + 2 là tổng của 5 số hạng bằng nhau, mỗi số hạng là 2, do đó ta chuyển thành phép nhân là 2 × 5 = 10.

b) Tính phép nhân dựa vào phép cộng các số hạng bằng nhau.

Chẳng hạn: phép nhân 3 × 5 có nghĩa là “3 được lấy 5 lần”, hay ta có:

3 × 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 5 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 5 Bài 2: Tìm phép nhân thích hợp.

Toán lớp 2 trang 5 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Phương pháp giải:

Quan sát ta thấy số cá ở mỗi bể của mỗi nhóm đều bằng nhau, do đó ta sẽ viết tổng số cá dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau, sau đó viết tổng đó dưới dạng phép nhân.

Lời giải:

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 tương ứng với phép nhân là 4 × 5 = 20 ;

4 + 4 + 4 = 12 tương ứng với phép nhân là 4 × 3 = 12 ;

5 + 5 = 10 tương ứng với phép nhân là 5 × 2 = 10 ;

2 + 2 + 2 + 2 = 8 tương ứng với phép nhân là 2 × 4 = 8.

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 5 Hoạt động | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Toán lớp 2 trang 6 Luyện tập

Toán lớp 2 trang 6 Bài 1: a) Viết 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 thành phép nhân.

b) Viết phép nhân 5 x 7 = 35 thành phép cộng các số hạng bằng nhau.

Phương pháp giải:

a) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 là tổng của 5 số hạng bằng nhau, mỗi số hạng là 2, do đó ta chuyển thành phép nhân là 2 × 5 = 10.

b) Phép nhân 5 × 7 có nghĩa là “5 được lấy 7 lần”, hay ta có:

5 × 7 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5.

Lời giải:

a) Viết 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 thành phép nhân như sau:

    2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 × 5 = 10

b) Phép nhân 5 × 7 = 35 thành phép cộng các số hạng bằng nhau như sau

    5 × 7 =  5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35

Toán lớp 2 trang 6 Bài 2: Tìm phép nhân phù hợp với câu trả lời cho mỗi câu hỏi.

Toán lớp 2 trang 6 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm số cánh quạt của mỗi chiếc quạt và số chiếc quạt, số bút chì màu có trong 1 hộp và số hộp bút chì màu, số tai thỏ của 1 con thỏ và số tai thỏ, từ đó viết được phép nhân phù hợp với mỗi hình.

Lời giải:

– Quan sát ta thấy mỗi chiếc quạt có 4 cánh quạt và có tất cả 4 chiếc quạt. Vậy để tìm số cánh quạt ta thực hiện phép nhân 4 × 4 = 16.

– Mỗi hộp bút chì màu có 6 chiếc và có tất cả 3 hộp bút chì màu. Vậy để tìm số chiếc bút chì màu ta thực hiện phép nhân 6 × 3 = 18.

– Mỗi con thỏ có 2 tai và có tất cả 5 con thỏ. Vậy để tìm số tai thỏ ta thực hiện phép nhân 2 × 5 = 10.

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 6 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 6 Bài 3: Tính (theo mẫu).

a) 5 × 4                                b) 8 × 2.

c) 3 × 6                                d) 4 × 3

Toán lớp 2 trang 6 Luyện tập | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Viết phép nhân dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau (theo cách làm mẫu cho câu a) rồi tính giá trị của phép tính đó.

Lời giải:

b) 8 × 2 = 8 + 8 = 16.

    8 × 2 = 16

c) 3 × 6 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =18

   3 × 6 = 18

d) 4 × 3 = 4 + 4 + 4 = 12

   4 × 3 = 12

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá