Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 50, 51 Các số có ba chữ số (tiếp theo) | Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 50, 51 Các số có ba chữ số (tiếp theo) hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 Các số có ba chữ số (tiếp theo)

Toán lớp 2 trang 50 Bài 1: Số?

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 50, 51 Các số có ba chữ số (tiếp theo) | Cánh diều

Toán lớp 2 trang 50, 51 Các số có ba chữ số (tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 7)

Phương pháp giải:

Mỗi ô vuông lớn gồm 100 hình lập phương nhỏ.

Mỗi hàng gồm 10 hình lập phương nhỏ.

Quan sát để tìm số thích hợp rồi viết số trăm, chục, đơn vị vào ô trống.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 50, 51 Các số có ba chữ số (tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 6)

Toán lớp 2 trang 51 Bài 2: Thực hiện theo mẫu:

Toán lớp 2 trang 50, 51 Các số có ba chữ số (tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 5)

Phương pháp giải:

Mỗi ô vuông lớn gồm 100 hình lập phương nhỏ.

Mỗi hàng gồm 10 hình lập phương nhỏ.

Quan sát để tìm số thích hợp rồi viết số trăm, chục, đơn vị vào ô trống.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 50, 51 Các số có ba chữ số (tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 4)

Toán lớp 2 trang 51 Bài 3: Nói (theo mẫu):

Toán lớp 2 trang 50, 51 Các số có ba chữ số (tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 3)

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi viết số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 50, 51 Các số có ba chữ số (tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 2)

Toán lớp 2 trang 51 Bài 4: Chọn chữ đứng trước đáp án đúng:

Một hộ gia đình nuôi ba trăm con gà, 9 chục con vịt và 8 con ngỗng. Hộ gia đình đó nuôi được tất cả số con gà, vịt, ngỗng. Hộ gia đình đó nuôi được tất cả số con gà, vịt, ngỗng là:

A. 389

B. 398

C. 938

Toán lớp 2 trang 50, 51 Các số có ba chữ số (tiếp theo) | Cánh diều (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Tổng số con gà, vịt, ngỗng  = Số con gà + số con vịt + số con ngỗng.

Lời giải:

Tổng số con gà, vịt, ngỗng hộ gia đình đó nuôi là

                 300 + 90 + 8 = 398 (con)

Chọn B.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *